Advertisement
The second doctor.jpg
Докторът
Също познат/а като:
  • Доктор Мейсън
  • Doktor von Wer
  • Доктор Джон Смит
Раса: Галифреец (Господар на Времето)
Родна планета: Галифрей
Ера на живеене: Расилон
Появявания: Доктор Кой(1963)
Актьор: Патрик Трутон
"Не съм ученик на човешката природа. Аз съм професор в доста по-голяма академия, от която човешката природа е само част."
―Докторът[src]
Докторите:
ПървиВториТретиЧетвъртиПетиШестиСедмиятОсмиДеветиДесетиЕдинадесетти


Вторият Доктор е второто въплъщение на Господаря на Времето познат като Доктора.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.