FANDOM


Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 13:06, януари 24, 2010Drwhobg (Беседа | приноси)‎ . . (306 байта) (+306)‎ . . (Нова страница: '''Галифрейците''' (''Доминус темпорис'') са полу-човешки вид от планетата Галифрей. [[Господар на …)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.