FANDOM


Галифрейците (Доминус темпорис) са полу-човешки вид от планетата Галифрей. Господарите на времето произхождат от там.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.