(ILL)
Ред 18: Ред 18:
 
[[ru:Повелители Времени]]
 
[[ru:Повелители Времени]]
 
[[en:Time Lord]]
 
[[en:Time Lord]]
  +
[[es:Señor del Tiempo]]
 
[[Категория:Раси]]
 
[[Категория:Раси]]

Версия от 10:55, 3 януари 2013

Doctor Who - Time Lords in The End of Time.jpg
Господар на Времето
Лидер: Президента
Също познат като: Господар на Времето
Господарка на Времето
Времеви Господар
Кхронарх
Доминус Темпорус

Affiliated with:

Бази: Галифрей
Появявания: Доктор Кой(1963) & Доктор Кой(2005)
Видни членове: Докторът
Властелина
Романа
Сюзън Форман
Рани
Боруса
Гот
Монк
Главния Войн
Джени
Расилон
Гарнизон:


"Най-старата и велика раса във вселената. Гледат от високо към галактиките под тях, заклели се никога да не се намесват, само да гледат."
Десетият Доктор[src]

Господарите на Времето и Господарките на Времето(понякога наричани Времеви Господари, или, рядко, Кхронарх са главния вид на планетата Галифрей). Биологично те са Галифрейци.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.