(Нова страница: {{Infobox Organization |image= 250px |name= Господар на Времето |leader= Президента |aka…)
 
Ред 4: Ред 4:
 
|leader= Президента
 
|leader= Президента
 
|aka= Господар на Времето<br>Господарка на Времето<br>Времеви Господар<br>Кхронарх<br>Доминус Темпорус
 
|aka= Господар на Времето<br>Господарка на Времето<br>Времеви Господар<br>Кхронарх<br>Доминус Темпорус
  +
|affiliation=
 
|bases= [[Галифрей]]
 
|bases= [[Галифрей]]
 
|appearances= Доктор Кой(1963) & Доктор Кой(2005)
 
|appearances= Доктор Кой(1963) & Доктор Кой(2005)

Версия от 10:10, 28 март 2010

Doctor Who - Time Lords in The End of Time.jpg
Господар на Времето
Лидер: Президента
Също познат като: Господар на Времето
Господарка на Времето
Времеви Господар
Кхронарх
Доминус Темпорус

Affiliated with:

Бази: Галифрей
Появявания: Доктор Кой(1963) & Доктор Кой(2005)
Видни членове: Докторът
Властелина
Романа
Сюзън Форман
Рани
Боруса
Гот
Монк
Главния Войн
Джени
Расилон
Гарнизон:


"Най-старата и велика раса във вселената. Гледат от високо към галактиките под тях, заклели се никога да не се намесват, само да гледат."
Десетият Доктор[src]

Господарите на Времето и Господарките на Времето(понякога наричани Времеви Господари, или, рядко Кхронарх са главния вид на планетата Галифрей. Биологично те са Галифрейци.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.