FANDOM


Първят сезон на Торчууд е първоначално излъчен (в Англия) между 22ри Октомври 2006 и 1ви Януари 2007. Включва 13 50 минутни епиздода:

Всичко се променя Първи ден Призрачна машина Кибербена Малки светова Провинцията Гръцки дарове Продължават да убиват Сюзи Случайни обувки Извън време Битка Капитан Джак Харкнес Краят на Дните

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.