Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 12:03, 31 март 2010Drwhobg беседа приноси 545 байта +545 Нова страница: <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="float:right; clear:right; margin:0 0 .5em 1em; text-align:center; width:{{{1|300px}}}; border-collapse:collapse; b…
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.