Yn 1138, treuliodd y Deuddegfed Doctor cyfnod bach yn Essex gan feddwl y byddai'n marw'n fuan. Yna, helpodd adeiladu ffynnon, myfyriodd a chafodd barti 3 wythnos lle dyfeisiodd y gair "dude", ac enillodd brwydr cleddyfau gyda daffodil a chwaraeodd ei itâr trydanol wrth reidio tank. (TV: The Doctor's Meditation, The Magician's Apprentice)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.