FANDOM


Alex Hopkins
Torchwood Leader, Alex Hopkins
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Fragments
Ymddangosiadau: SAIN: In the Shadows, Red Skies
Actor: Julian Lewis Jones
Yr arweinydd o Torchwood Tri ym 1999 oedd Alex Hopkins. Lladdodd y tîm i gyd ac eithrio Jack Harkness.

Ar Nos Galan 1999, ymgynnullodd fo y tîm, ac eithrio Jack, yn y Hwb a lladdodd nhw. Daeth Jack yn annisgwyl a gwiliodd pan daniodd Alex ei hun. Daeth Jack yr arweinydd newydd. Yn ôl Alex, gwelodd fo'r dyfodol - tîm heb ei baratoi yn wynebu'r peryglon y 21ain ganrif. Cyn ei farwolaeth, siaradodd Hopkins am storm sydd yr hil dynol methu wynebu. (TV: Fragments) Dywedodd fo'r un peth wrth Yvonne Hartman hefyd yn ystod Nos Galan 1999. Gallodd Hartman yn clywed y marwolaethau'r aeloadau'r tîm. (SAIN: One Rule)

Dan y polisi Torchwood, byddai ei feddiannau personol yn storio mewn stordy. (TV: They Keep Killing Suzie)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.