FANDOM


Extrapolator

Dyfais hir a wastad oedd yr allosodwr macro-cinetig tonfform tribogorfforol, neu allosodwr . Gallodd yn defnyddio yn yr un ffordd â bwrdd syrffio. Lapiwyd y defnyddwr mewn swigen egin amddiffynnol iddo gall y marchog yn syrffio ar yr egni o daniad enfawr.

Hanes Golygu

Planiodd Blon Slitheen i ffrwydro'r Ddaear, gyda gorsaf ynni niwclaer yng Nghaerdydd, a syrffio i ddiogel gyda'r allosodwr. Stopiwyd hi gan y Nawfed Doctor, llithrwyd yn ôl i ŵy a dychwelwyd i'i phlaned gartref. Defnyddiodd y Doctor yr allosodwr fel tarian yn y TARDIS. (TV: Boom Town)

Yn ystod ymosodiad y Ddaear gan y Dalekau ym 200,100, defnyddiodd y Nawfed Doctor a Jack Harkness yr allosodwr fel maes grym i amddyffyn eu hunain yn erbyn teflyn. Defnyiodd Jack yr allosodwr eto i ddiogelu'r lloriau uchaf y Gorsaf Gêm. (TV: The Parting of the Ways)

Defnyddiwyd gan y Degfed Doctor i ddilyn Donna Noble, pwy sydd yn herwgipio gan yr Ymerodres y Racnoss. Y fan honno, roedd yr allosodwr yn cyfuno gyda'r TARDIS. (TV: The Runaway Bride) Doedd yr allosodwr ddim yn gweithio yn erbyn ymerodraeth gyflawn Dalek. (TV: Journey's End)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.