Doctor Who Cymraeg Wiki
Advertisement
Doctor Who Cymraeg Wiki
BBC Eighth Doctor Adventures
Eight doctors cover.jpg
Cyhoeddwr: BBC Books
Dyddiad rhyddhau: 2 Mehefin 1997 - 2 Mehefin 2005

Y BBC Eighth Doctor Adventures oedd cyfres nofelau gwreiddiol clawr papur cynhwysodd yr Wythfed Doctor, cyhoeddwyd gan BBC Books rhwng Mehefin 1997 a Mehefin 2005, gan amnewid y fasnachfraint wrth y Virgin New Adventures. Rhyddhad cyntaf BBC Books oedd Doctor Who - The Novel of the Film, nofeleiddiad y ffilm teledu 1996. Er hyn, ni hystyriwyd fel rhan y gyfres EDA, gan ddechreuwyd y gyfres gyda llyfr oedd yn cynnwys wyth ymgorfforiad cyntaf Doctor.

I ddechrau, ni chysylltwyd y nofelau i'r New Adventures, hen gyfres Virgin Books, ond wrth symudodd y gyfres ymlaen, daeth y rhwystrau i lawr. O ganlyniad, mae sawl EDA yn cynnwys cymeriadau a chyfeiriadau at ddigwyddiadau'r gyfres Virgin.

Tra ni chynwysodd y nofelau EDA cynnwys rhywiol nag "oedolyn" mor eglur â'r gyfres Virgin, roedd gan y llyfrau themâu cynrychol gwell, (os fwy cynnil) gydag hawgrymiadau, neu ddatganiadau amlwg oedd yn hawlio prif cymeriadau bri rhywiol neu rhyw amwysol, gan gynnwys fynegiant tu allan i hunaniaeth gwahanrywiol a cisgender, yn enwedig Sam Jones, Fitz Kreiner a'r Doctor.

Roedd yr EDA yn nodedig am eu harcau hir a chymhleth, gyda rhai yn para sawl nofel, yn enwedig oedd grŵp o storïau a gyfeiriodd at Rhyfel Amser mawr. Wnaeth y nofelau hefyd arwain at y "bydysawd ôl-rhyfel a ddefnyddiodd y gyfres Faction Paradox.

Er taw nofel olaf yr EDAau oedd The Gallifrey Chronicles, cyhoeddwyd yn Fehefin 2005, caiff nofel terfynnol yr Wythfed Doctor, Fear Itself, ei gyhoeddi y mis Medi dilynol. Cyhoeddwyd y llyfr o dan y gyfres BBC Past Doctor Adventures er mwyn cydnabod y Nawfed Doctor, oedd yn dod i'r teledu'n fuan.

Gyda mwy na saith deg nofel wedi'u cyhoeddi, yr Eighth Doctor Adventures yw cyfres nofelau hiraf Doctor Who gydag ond un ymgorfforiad y Doctor hyd yma.

Yn 2005, ymddeolodd BBC Books eu cyfresi EDA a PDA er lles canolbwyntio eu hymdrechion cyhoeddi ar nofelau wedi'u seilio ar y gyfres teledu hadfywiedig. Rhag ddyfaliadau byddai'r gyfres yn parhau mewn llinell PDA adywiol, ni ddigwyddodd hyn. Parhaodd anturiau llenyddol yr Wythfed Doctor tu mewn i flodeugerddi storïau sydyn Short Trips wnaeth Big Finish Productions cyhoeddi (lle roedd nifer o'r awduron yn gyn-awduron y gyfresi EDA a PDA), nes ymddeol y gyfres hwnnw yng ngwanwyn 2009. Mae BBC Books a Puffin wedi cynnwys yr Wythfed Doctor mewn cyfresi storïau sydyn amrywiol ers hynny.

Rhestr Eighth Doctor Adventures[]

# Teitl Awdur Yn Cynnwys Cyhoeddwyd
1 The Eight Doctors Terrance Dicks Sam, Doctor Cyntaf, Ail Doctor, Trydydd Doctor, Pedwerydd Doctor, Pumed Doctor, Chweched Doctor, Seithfed Doctor, Y Meistr 2 Mehefin 1997
2 Vampire Sciencce Kate Orman, Jonathan Blum Sam, Fampirod 7 Gorffennaf 1997
3 The Bodysnachers Mark Morris Sam, Litefoot, Zygons 18 Awst 1997
4 Genocide Paul Leonard Sam, Jo Grant, Rhingyll Benton, UNIT 1 Medi 1997
5 War of the Daleks John Peel Sam, Daleks, Davros 6 Hydref 1997
6 Alien Bodies Lawrence Miles Sam, Krotons 24 Tachwedd 1997
7 Kursaal Peter Anghelides Sam 8 Ionawr 1998
8 Option Lock Justin Richards 2 Chwefror 1998
9 Longest Day Michael Collier 2 Mawrth 1998
10 Legacy of the Daleks John Peel Susan, Y Meistr, Daleks 6 Ebrill 1998
11 Dreamstone Moon Paul Leonard Sam 5 Mai 1998
12 Seeing I Kate Orman, Jonathan Blum Sam, yr I 8 Mehefin 1998
13 Placebo Effect Gary Russell Sam, Stacy, Ssard, Wirrn, Foamasi, Meep 6 Gorffennaf 1998
14 Vanderdeken's Children Christopher Bulls Sam 3 Awst 1998
15 The Scarlett Empress Paul Magrs Sam, Iris Wildthyme 7 Medi 1998
16 The Janus Conjunction Trevor Baxendale Sam 5 Hydref 1998
17 Beltempest Jim Mortimore 16 Tachwedd 1998
18 The Face-Eater Simon Messingham 4 Ionawr 1999
19 The Taint Michael Collier Sam, Fitz Kreiner 1 Chwefror 1999
20 Demontage Justin Richards 1 Mawrth 1999
21 Revolution Man Paul Leonard 6 Ebrill 1999
22 Dominion Nick Walters 10 Mai 1999
23 Unnatural History Kate Orman, Jonathan Blum 7 Mehefin 1999
24 Autumn Mist David A. McIntee 5 Gorffennaf 1999
25 Inference Book One: Shock Tactic Lawrence Miles Sam, Fitz, Compassion, Trydydd Doctor, Sarah 2 Awst 1999
26 Inference Book Two: The Hour of the Geek
27 The Blue Agent Paul Magrs, Jeremy Hoad Fitz, Compassion, Iris 6 Medi 1999
28 The Taking of Planet 5 Simon Bucher-Jones, Mark Clapham Fitz, Compassion 4 Hydref 1999
29 Frontier Worlds Peter Anghelides 29 Tachwedd 1999
30 Parallel 59 Stephen Cole, Natalie Dallaire 4 Ionawr 2000
31 The Shadows of Avalon Paul Cornell Fitz, Compassion, Y Brigadier, Romana III 7 Chwefror 2000
32 The Fall of Yquatine Nick Walters Fitz, Compassion 6 Mawrth 2000
33 Coldheart Trevor Baxendale 3 Ebrill 2000
34 The Space Age Steve Lyons 1 Mai 2000
35 The Banquo Legacy Andy Lane, Justin Richards 5 Mehefin 2000
36 The Ancestor Cell Peter Anghelides, Stephen Cole Fitz, Compassion, Romana III 3 Gorffennaf 2000
37 The Burning Justin Richards 7 Awst 2000
38 Casualties of War Steve Emmerson 4 Medi 2000
39 The Turing Test Paul Leonard 2 Hydref 2000
40 Endgame Terrance Dicks y Chwaraewyr 6 Tachwedd 2000
41 Father Time Lance Parkin Miranda 8 Ionawr 2001
42 Escape Velocity Colin Brake Fitz, Anji 5 Chwefror 2001
43 Earthworld Jacqueline Rayner 5 Mawrth 2001
44 Vanishing Point Stephen Cole 2 Ebrill 2001
45 Eater of Wasps Trevor Baxendale 7 Mai 2001
46 THe year of Intelligent Tigers Kate Orman 4 Mehefin 2001
47 The Slow Empire Dave Stone 2 Gorffennaf 2001
48 Dark Progeny Steve Emmerson 6 Awst 2001
49 The City of the Dead Lloyd Rose 3 Medi 2001
50 Grimm Reality Simon Bucher-Jones, Kelly Hale 1 Hydref 2001
51 The Adventuress of Henrietta Street Lawrence Miles 5 Tachwedd 2001
52 Mad Dogs and Englishmen Paul Magrs Fitz, Anji, Iris 7 Ionawr 2002
53 Hope Mark Clapham Fitz, Anji 4 Chwefror 2002
54 Anachrophobia Jonathan Morris 4 Mawrth 2002
55 Trading Futures Lance Parkin 8 Ebrill 2002
56 The Book of the Still Paul Ebbs 6 Mai 2002
57 The Crooked World Steve Lyons 3 Mehefin 2002
58 History 101 Mags L. Halliday 1 Gorffennaf 2002
59 Camera Obscure Lloyd Rose 5 Awst 2002
60 Time Zero Justin Richards Fitz, Anji, Trix 2 Medi 2002
61 The Infinity Race Simon Messingham Fitz, Anji 4 Tachwedd 2002
62 The Domino Effect David Bishop 3 Chwefror 2003
63 Reckless Engineering Nick Walters 7 Ebrill 2003
64 The Last Resort Paul Leonard Fitz, Anji, Trix 2 Mehefin 2003
65 Timeless Stephen Cole 4 Awst 2003
66 Emotional Chemistry Simon A. Forwad Fitz, Trix 6 Hydref 2003
67 Sometime Never... Justin Richards Fitz, Trix, Miranda 5 Ionawr 2004
68 Halflife Mark Michalowski Fitz, Trix 5 Ebrill 2004
69 The Tomorrow Windows Johnathan Morris 7 Mehefin 2004
70 The Sleep of Reason Martin Day 2 Awst 2004
71 The Deadstone Memorial Trevor Baxendale 4 Hydref 2004
72 To the Slaughter Stephen Cole 7 Chwefror 2005
73 The Gallifrey Chronicles Lance Parkin 2 Mehefin 2005

Nodiadau[]

  • Cyhoeddwyd nofelau cyntaf ac olaf y gyfres ar Fehefin 2il, union wyth mlynedd o'i gilydd.