FANDOM


Barbara Wright oedd un o gymdogion y Doctor Cyntaf ar ol iddo herwgipio hi a'i chyd-weithiwr, Ian Chesterton o Lundain 1963. Ar ol ymweld a llefydd anhygoel ar anturiaethau pell, daeth Barbara yn agos i'r Doctor a'i wyres, Susan Foreman. Pan adawodd Susan cwmni'r TARDIS, ceisiodd Barbara cysuro'r Doctor, gan oedd yn ymwybodol ni fyddai'r ddau yn gweld ei gilydd eto. Yn dilyn trechiad Koquillion ar y blaned Dido, ymunodd Vicki Pallister a'r grwp, a oedd yn agos iawn i Barbara. Yn 1965, ar ol curo'r rhywogaeth greulon, y Daleks, am y trydydd tro, gadawodd Barbara ac Ian cwmni'r TARDIS i ddychwelyd i fywyd normalaidd ar y Ddaear.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.