Doctor Who Cymraeg Wiki
Advertisement
Doctor Who Cymraeg Wiki
Before the Flood
Cyfres 9, Episôd 4
Before-the-flood.jpg
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara
Gelyn: Fisher King, Ysbrydion
Gosodiad: Y Drum, Caithness, 2119;
Краснодар, Yr Albaen, 1980
Prif Criw
Ysgrifennwyd gan: Toby Whithouse
Cyfarwyddwyd gan Daniel O'Hara
Cynhyrchwyd gan: Derek Ritchie
Golygydd sgript: Nick Lambon
Cynnyrch
Rhif Stori: 255b
Dyddiad darllediad: 10 Hydref 2015
Sianel darllediad: BBC One
Cyfartaledd gwylio: 6.05 miliwn
Fformat: 1 x 45 munud
Cod Cynnyrch: 5.4
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
← Blaenorol Nesaf →
'Under the Lake' 'The Girl Who Died'

Y bedwerydd episod y nawfed gyfres o Doctor Who oedd Before the Flood, cynhyrchwyd gan BBC Cymru.

Crynodeb[]

I'w hychwanegu.

Plot[]

I'w hychwanegu.

Cast[]

Cyfeiriadau[]

Cyfundrefnau[]

 • Mae'r Doctor yn dweud y fydd UNIT yn cymryd y cawell Faraday i'r gwagle. Yna, heb y maes electromagnetig y Ddaear i gynnal nhw, bydd yr ysbrydion yn diflannu.

Nodiadau stori[]

 • Mae'r episod yn adio gwrth-felodi gitâr trydanol i'r thema deitl, canwyd gan Capaldi ei hunan.

Crysondeb golygfeydd[]

 • Mae gan y mwyhäwr (amplifier) o'r dechrau'r episod logo 'Magpie Electricals'. (TV: The Idiot's Lantern)
 • Wedi dysgu fod nhw wedi teithio yn ôl i 1980, mae O'Donnell yn nodi fod yn cyn-Harold Saxon (TV: The Sound of Drums/Last of the Time Lords), ac hefyd "pre-the Moon exploding and a giant bat coming out." (TV: Kill the Moon)
 • Pan nodiodd O'Donnell yr oedd Bennett yn cyfogi, mae'r Doctor yn egluro fod hynny'n normal gyda teithio trwy amser. (TV: The Caretaker) Mae gen O'Donnell amheus fod hynny yn digwydd gyda Rose, Martha neu Amy yn ystod eu teithiau cyntaf. (TV: The End of the World, The Shakespeare Code, The Beast Below)
 • Yn ystod eu cyfarfod gyda Albar Prentis, mae'r Doctor yn nodi fod e wedi cyfarfod Tivolians unwaith eto, a dydy'r Doctor ddim yn ffan ohonynt. (TV: The God Complex)
 • Y meistri cyfredol o Tivoli, a'r pobl sy'n anfon Prentis i'r Ddaear i gladdu'r Fisher King, ydyn y Arcateenians. (TV: Greeks Bearing Gifts, Invasion of the Bane)
 • Mae'r Doctor yn ailddweud "tic-toc" tra rhagweld ei "farwolaeth". Yn ystod ei unarddegfed ymgorfforiad, mae'r hwiangerdd y doliau peg, defnyddiwyd hefyd ar gyfer yr un pwrpas. (TV: Night Terrors, The Wedding of River Song)
 • Mae'r Doctor yn dweud "I've had a good innings" pan baratodd fo i'i farwolaeth. Hynny oedd y geiriau olaf y Chweched Doctor cyn ei adfywiad. (SAIN: The Brink of Death, PRÔS: Spiral Scratch)
 • Mae'r Doctor yn enwi ei ymgorfforiad cyfredol "clerical error". Roedd yn bosib achos yr Arglwyddi Amser, sy'n rhoi cylch adfywio iddo. (TV: The Time of the Doctor)
 • Mae'r Doctor yn dweud i'r Fisher King fod y Ddaear dan ei amddiffyniad. (TV: The Christmas Invasion, The Eleventh Hour)

Categori:Storïau deledu 2015 Categori:Storïau deledu'r Deuddegfed Doctor Categori:Storïau Cyfres 9 Categori:Storïau yn yr Albaen Categori:Storïau yn 1980 Categori:Storïau yn y 22ain ganrif Categori:Storïau hanesyddol