FANDOM


Bill Potts
Bill says goodbye to Heather
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: The Pilot
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Pearl Mackie
Bill Potts oedd cymdeithes y Deuddegfed Doctor.

Pan gyfarfodd hi'r Doctor yn gyntaf, gweithiodd fel melyw cinio yn y Prifysgol St Luke, ym Mryste. Pan roedd ganddi amser rhydd, mynychodd hi'r darlithoedd y Doctor yn y prifysgol. Gall y Doctor yn gweld ei photensial, a gwahoddwyd hi am gyfres o sesiynau tiwtora personol gan y Doctor.

Yn canlyn cyfarfod gyda phwll olew ymdeimladol, darganfododd Bill y hunaniaeth wir y Doctor — aliwn, pwy sy'n teithio trwy amser a gofod, ond pwy sydd wedi bod yn garddio cromgell dan y campws prifysgol. Gwahoddwyd i deithio gyda'r Doctor a Nardole ar siwrne trwy gofod ac amser.

Bywgraffiad Golygu

Cyn y Doctor Golygu

Pan roedd Bill yn infanc, bu marw ei mam. Mi wnaeth hi ei magu gan mam faethu, Moira. (TV: The Pilot)

Yn y Prifysgol St Luke's Golygu

Yn hwyrach yn ei bywyd, roedd Bill yn gweini sglodion yn y Prifysgol St Luke's, ym Mryste, a — serch ddim bod yn fyfyriwr — addasodd hi unrhyw'r darlithoedd y Doctor. Yn nodi ei photensial, daeth y Doctor ei thiwtr personol. Yn ystod ei tiwtora, magodd Bill crysh ar fyfyriwr arall, Heather. Dangosodd Heather pwll iddi, sy'n taflu adlewyrchiad cildro. Gofynodd Bill fod Heather ddim yn gadael heb hi. Oherwydd hynny, pan gymerwyd Heather gan y pwll, canlynodd hi Bill i gartref.

Aeth Bill i'r Doctor, sy'n cymryd Bill i'r TARDIS. Ceisiodd y Doctor rhedeg ymhellach na'r creadur dŵr, ac yn y diwedd, teithion nhw i'r Rhyfel Dalek-Movellan. Deallodd Bill y rheswm pam ganlynodd y creadur, a gyda'r cyngor y Doctor, rhyddhaodd hi Heather o'r addewid blaenorol.

Cymerodd y Doctor hi yn ôl i'r prifysgol, yn bwriadu dileu ei chofion o'r digwyddiadau. Argyhoeddodd Bill fo caniatáu iddi cadw ei chofion. Wedyn, penderfynodd y Doctor i gymryd Bill gyda fo i deithio yn y TARDIS. (TV: The Pilot)

Yn teithio gyda'r Doctor Golygu

I'w hychwanegu. (TV: Thin Ice)

I'w hychwanegu. (COMIG: The Soul Garden)

I'w hychwanegu. (PRÔS: The Shining Man)

I'w hychwanegu. (PRÔS: Diamond Dogs)

I'w hychwanegu. (PRÔS: Plague City)

I'w hychwanegu. (TV: Knock Knock)

Personoldeb Golygu

I'w hychwanegu.

Sgiliau Golygu

I'w hychwanegu.

Golwg Golygu

I'w hychwanegu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.