FANDOM


Blood and Ice
Clara, Winnie and the Splinters
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Winnie Clarence
Gelyn: Dr. Patricia Audley
Gosodiad: Prifysgol Snowcap, Antarctica, 2048
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Jacqueline Rayner
Artist Martin Geraghty (penselwr),

David A Roach (inciwr), James Offredi (lliwydd), Roger Langridge (llythreniad)

Cynnyrch
Printiwyd yn: Doctor Who Magazine 485 - 488
Dyddiad rhyddhau: Ebrill - Mehefin 2015
Fformat: Comig
Mordwyo
Storïau gomig DWM
Blaenorol: Space Invaders!
Canlynol: Spirits of the Jungle
Blood and Ice oedd stori gomig printiwyd yn Doctor Who Magazine yn 2015. Portreadodd y Deuddegfed Doctor a Clara Oswald, ac hefyd Winnie Clarence - fersiwn teilchyn o Clara. Oherwydd ei chyfarfod gyda'r "prif fersiwn" o Clara, mae Winnie yn dod y fersiwn cyntaf i ddeall ei phwrpas.

Crynodeb Golygu

Mae'r Doctor a Clara yn cyrraedd ym Mhrifysgol Snowcap. Mae'r Doctor yn nabod y Prifysgol fel y lleoliad ei adfywiad cyntaf. Yn fwy ddiddorol, maen nhw'n cyfarfod Winnie Clarence, fersiwn teilchyn o Clara.

Marwolaethau, staff amheus a chyrff meirw gyda gwaed glas... mae'r tîm TARDIS angen gwneud ymchwiliad.

Cymeriadau Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Yn ei nifer o haen dillad, mae Clara yn teimlo'n fwy mawr na Baymax.

Nodiadau Golygu

I'w hychwanegu.

Crynodeb golygfeydd Golygu

  • Mae Clara yn cofio nedio yn y ffrwd amserol y Doctor, wedyn deall y hunaniaeth Winnie. Mae hi'n cofio hefyd sut diffoddodd y sêr a'r byw'r Doctor fel ei gilydd. (TV: The Name of the Doctor)
  • Mae'r stori hon yn marcio'r tro cyntaf y cyfarfodd Clara un o'i fersiynau teilchyn.
  • Mae'r fersiynau teilchyn eraill portreadwyd yn y gomig yn cyfeirio cyfnodau gwahanol y gyfres. Mae un o'r ferisynau yn gwisgo siwt gofod fel y siwtau yn Silence of the Library. Mae un fersiwn yn gwisgo'r dillad o'r The Ark.
  • Pan ddaeth y Doctor i mewn i'r Prifysgol, mae o'n cofio ei adfywiad cyntaf yng Ngorsaf Snowcap. (TV: The Tenth Planet) Mae'r Doctor yn cymharu'r newidiad i farw. (TV: The End of Time)
  • Mae Clara yn dweud y ddechreuodd ei stori "un diwrnod pan gollodd hi'r rhyngrwyd". (TV: The Bells of Saint John)
  • Mae'r ail ran yn cynnwys llun mawr o rhai y fersiynau Clara. Un ydy Oswin Oswald (TV: Asylum of the Daleks) ac un ydy Clara Oswin Oswald (TV: The Snowmen). Mae 'na hefyd fersiynau anhysbys gyda dillad Eifftaidd, brenhines anhysbys, swyddoges milwrol yr Ail Ryfel Byd, gofodwraig, dynes ogof a aelod llwythol.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.