Doctor Who Cymraeg Wiki
Advertisement
Doctor Who Cymraeg Wiki

Caerdydd, prifddinas Cymru. (TV: Something Borrowed)

Caerdydd, neu Jt James yn wreiddiol, (TV: Dead Man Walking) oedd prifddinas a dinas mwyaf Cymru. Unwaith cyferiodd y Degfed Doctor at Gaerdydd fel "Mecca i estronwyr di-feddwl." (COMIG: The Continuity Cap)

Roedd rhwyg gofod-amser yn agos i Blas Roald Dahl, lle lleolwyd Torchwood Tri. O ganlyniad i'r Rhwyg, deliodd Torchwood yn aml gyda angysonderau, gan amlaf mewn cysyllitad ag estronwyr. Cafodd y dinas ei adnabod am ei ddilaniadau hefyd. (TV: Everything Changes, Adrift, ayyb)

Hanes[]

Sefydlu'r dinas[]

Yn 27 OC, sefydlwyd dinas Caerdydd. Roedd Jack Harkness, arweinydd Torchwood Tri, wedi teithio yn ôl i'r cyfnod amser hwnnw oherwydd mynnu ei frawd, Gray. Claddwyd Jack gan Gray a'i cyd-droseddwr anfodlon John Hart. Oherwydd anfarwoldeb Jack, arhosodd o dan y ddaear nes 1901. (TV: Exit Wounds)

St James[]

Yn y 15fed ganrif, Caerdydd oedd plwyf bach o'r enw St James. Wnaeth darliniau cynharaf o'r Grim Reaper dyddio o'r gymuned fach hon, yn enwedig ar gerfiau pren o 1479 pan gerddodd Duroc y Ddaear

Pan glywodd pobl y dref am y Pla Du, adeiladon nhw wal fawr o amgylch eu tir. Yn anffodus, ni achubodd hyn bywyd merch fach o'r enw Faith. Roedd chweld yn dwued wnaeth offeiriad y dref dod â'r ferch yn ôl yn fyw gan ddefnyddio maneg, ond daeth Faith â Duroc gyda hi. Roedd angen i Duroc lladd 13 person er mwyn cael gafael parhaol ar y Ddaear, ond llwyddodd Faith stopio fe ar 12. (TV: Dead Man Walking)

19fed ganrif[]

Dros gyfnod yr 19fed ganrif, ehangodd St James i fod yn ddinas. Rhywbryd fe'i hailenwyd i Gaerdydd. (TV: Greeks Bearing Gifts, Dead Man Walking)

I'w hychwanegu.

20ain ganrif[]

2000oedd[]

I'w hychwanegu.

21ain ganrif[]

I'w hychwanegu.

Daearyddiaeth[]

Grangetown oedd lleoliad yng Nghaerdydd. (TV: Children of Earth: Day Three)

Bae Caerdydd[]

Roald Dahl Plas oedd sgwâr cyhoeddus lleolwyd ym Mae Caerdydd, oddi tano lleoliwyd Torchwood Tri. (TV: Everything Changes)

Y Rhath[]

Y Rhath oedd parth o Gaerdydd difrodwyd gan agoriad y Rhwyg yn yr 1860au. (COMIG: Broken)

Y Sblot[]

Parth Caerdydd oedd y Sblot (Sn: Splott), lle bu fyw Sean "Bernie" Harris. (TV: Ghost Machine)

Defnyddiodd Gary y Sblot fel enghraifft o le gallai Eugene Jones wedi cyfarfod â'r cynigydd o'i Chweched llygad Dogon. (TV: Random Shoes)

Skypoint[]

SkyPoint oedd awyrgrafwr oedd yn cael ei adeiladu yn ystod y 2000oedd. Bwriad yr adeilad oedd i fod adeilad talaf y ddinas. (PRÔS: SkyPoint, SAIN: The Conspiracy)

Yn y cefn[]

  • Cafodd Brian Badcoe a Terry Nation ei geni yng Nghaerdydd.
  • Cafodd llawer o Doctor Who ei ffilmio yng Nghaerdydd, yn ogystal â pob cyfres o The Sarah Jane Adventures a'r mwyafrif o Torchwood
Advertisement