FANDOM


Caerloyw oedd dinas fach yn y de-gorllewin o Loegr. Un o'i prif atyniadau oedd yr Eglwys Gadeiriol Caerloyw.

Daearyddiaeth Golygu

Lleolwyd Caerloyw yn y de-gorllewin o Loegr, agos y ffin Gymreig i'r orllewin y ddinas. Dinasoedd erllaw oedd Stroud i'r dde, a Dursley i'r dde-gorllewin. Dinasoedd fychain oedd Painswick i'r dde, Frampton on Severn i'r dde-gorllewin, a Mitcheldean a Cinderford i'r orllewin - y ddwy ohonynt rhan o Dean Forest Park. (TV: The Categories of Life) Leadworth, cartref Amy Pond a Rory Williams, oedd hanner awr o Gaeloyw gan cerbyd. (TV: The Eleventh Hour)

Cynhwysodd Caerloyw rhan o'r Afon Hafren. Y M5 oedd y draffordd agosach, hygyrch yn C11a i'r ogledd-dwyrain y ddinas neu C12 i'r dde-gorllewin. Rhedegodd rheillffordd trwy Caerloyw. (TV: The Categories of Life)

Hanes Golygu

Brwydodd y Doctor, gyda Harry Houdini, yn erbyn anghenfil enfawr y môr yn y porthladd Caerloyw. (PRÔS: Who-Dini?)

Lleolwyd y West Country Children's Home yng Nghaerloyw. Ymwelodd y Deuddegfed Doctor a Clara Oswald y lleoliad yn y 1990au. Yna, cyfarfyddon Danny Pink fel plentyn. (TV: Listen)

Yn 2008, roedd yr Unarddegfed Doctor eisiau mynd i Gaerloyw, y ddinas agosach i Leadworth, mewn ymdrech i aros yr Atraxi o ddinistrio'r Ddaear tra chwilio am Prisoner Zero. Sut bynnag, doedd gan y Doctor ddim digon o amser neu'r offer llaw. (TV: The Eleventh Hour)

Yn ystod yr argyfwng y Miracle Day, ymddangosodd Caerloyw ar y map Mary Cooper. Cynhwysodd y map y gwesylloedd gorlif yng Nghymru. (TV: The Categories of Life)

Cuddiodd ymgorfforiad anhysbys y Doctor yng Nghaerloyw yn 2020. O dan y Bwa Cameleon, cuddiodd y Doctor gyda'r enw "Ruth Clayton". Yn ôl ei chofion, symudodd hi yna ym Mis Rhagfyr 1999. (TV: Fugitive of the Judoon)

Yn y cefn Golygu

Ffilmwyd lleoliadau allanol ar gyfer The Next Doctor yng Nghaerloyw.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.