FANDOM


Cass
Cass (Under the Lake)
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Under the Lake
Ymddangosiadau: (TV:Before the Flood)
Actor: Sophie Stone
Dirprwy o'r Drum, gorsaf cloddio danddwr yn yr Albaen, oedd Cass. Roedd hi'n fyddar hefyd, a defnyddiodd ei ffrind Tim Lunn i gyfieithu iaith arwyddion.

Pan gafodd prif swyddog Jonathan Moran ei ladd, cymerodd Richard Pritchard y llyw. Arweinodd hi'r criw i'r cawell Faraday. Yna, gallodd y grŵp yn ddiogel o'r arweinydd ysbryd Prentis.

Wedyn y farwolaeth Pritchard, cydnabuwyd fel yr arweinydd y tîm. Pan gyrhaeddodd y Deuddegfed Doctor, gwnaeth fo cynllun maglu'r ysbrydion. Sut bynnag, arhosodd Cass ac Alice O'Donnell trin y llyw. Gallodd Cass darllen gwefusau'r geiriau distaw yr ysbrydion.

Pan benderfynodd y Doctor dychwelyd mewn amser cyn y llif i ddatrys dirgelwch yr ysbrydion, daeth Cass, Lunn a Clara Oswald wedi'u dal tu cefn y drysau llif. Aeth y tri ohonynt, caethon nhw'n cip ar fersiwn ysbrydol y Doctor. (TV: Under the Lake)

Cass kisses Lunn

Mae Cass yn cusanu Lunn. (TV: Before the Flood)

Pan gyrhaeddodd y Doctor ysbryd, agorodd fo'r cawell Faraday a rhyddheuodd yr ysbrydion arall. Aeth Cass i chwilio Lunn, sydd wedi mynd mewn ymchwil y ffôn Clara. Ymosodwyd hi gan yr ysbryd Moran, ond ni bu ond y dim iddi gael ei ladd.

Wedi roedd y bygythiad ar ôl, roedd Lunn, Cass a Bennett y goroeswyr unig o'r personél yr orsaf. Tra wyliodd O'Donnell wedi'i dal yn y cawell Faraday gyda'r ysbrydion arall, dywedodd Bennett wrth Lunn cyfieithu ei gariad at Cass iddi. Roedd Cass wedi syfrdan gan y gyffes Lunn ond pan ymddiheurodd fo cyn gusanodd hi fo'n angerddol. (TV: Before the Flood)

Yn y cefn Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.