FANDOM


Claudette
Claudette-Zygon
Rhywogaeth: Zygon
Lle tarddiad: Zygor
Gwelwyd yn gyntaf: The Zygon Invasion
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Cleopatra Dickens
"Claudette" oedd yr enw defnyddiwyd gan Zygon, sy'n cuddwisgo ei hunan fel merch ddynol saith oed gyda ei phartner, Jemima. Ynghyd, gwnaethon y tro fel yr Uwchreolaeth Zygon, lleoledig yn Drakeman Junior School, fel rhan o Ymgyrch Dwbl, yr ail-leoliad o 20 miliwn o Zygon ar y Ddaear gan UNIT. Aeth y Zygonau yn ddigartref oherwydd y difrod eu planed eu hunain, Zygor, yn ystod y Rhyfel Amser Mawr Olaf. (TV: The Day of the Doctor)

Pan dorrodd y cadoediad rhwng y Zygonau a'r bodau dynol, aeth y Deuddegfed Doctor ati a "Jemima". Oherwydd rhybudd, roedd y Doctor yn ymwybodol o'r Senario Hunllef. Sut bynnag, dalwyd y ddwy ohonynt gan Zygonau o grŵp radical. Yn eu croen Zygon normal, lladdwyd gan y Zygonau erail ac anfodwyd fideo o'u gweithrediad i UNIT. Daeth y grŵp yr "Uwchreolaeth Zygon Newydd". (TV: The Zygon Invasion)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.