FANDOM


Eternity Clock

Dyfais o ddechreuadau anhysbys oedd y Cloc Tragwyddoldeb. Holltwyd y Cloc yn bedwar ac afonwyd pob darn i bwynt gwahanol trwy'r amser. Ymchwiliodd yr Unarddegfed Doctor a River Song y storm amser crewyd gan y darnau.

Galwodd y darnau i'i gilydd a bygwthodd eu gwahaniad yr holl wirionedd. Deuwyd y darnau ynghyd gan y Doctor a River ar ôl iddynt ddwyn y darnau o'r Cybermen, Dalekau, Silence a Silurians mewn cyfnodau gwahanol o amser.

Synciodd y dyfais gyda'r TARDIS ac anfonodd y Cloc ar daith anhysbys. (GÊM: The Eternity Clock)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.