FANDOM


Cold Blood
Cold-Blood
Doctor: Unarddegfed Doctor
Cymdeithion: Amy, Rory

Gyda:

n/a
Gelyn: Restac, Alaya, Maes Amser
Gosodiad: Cwmtaff a'r Ddinas Silurian, 2020
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Chris Chibnall
Cyfarwyddwyd gan Ashley Way
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: Lindsey Alford
Cyfartaledd gwylio: 7.04 miliwn
Cod Cynnyrch: 1.9
Dyddiad darllediad: 29 Mai 2010
Fformat: 1 x 50 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Hungry Earth
Stori canlynol: Vincent and the Doctor
Cold Blood oedd y nawfed episôd y bumed cyfres o Doctor Who, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. Ysgrifennwyd gan Chris Chibnall ac oedd yr ail ran y stori dwy-ran gyda'r dychweliad y Silurians ac hefyd y farwolaeth a dileu o gydymaith Rory Williams o'r linell amser.

Unwaith eto, ceisiodd y Doctor ffeindio datrysiad heddychlon ar gyfer y cydfodoli'r Silurians a'r bodau dynol ar y Ddaear. Sut bynnag, dydy cydfodoli ddim yn bosib oherwydd un Silurian rôg. Annhebyg i ganghennau flaenorol y Silurians, mae Restac ac Alaya yn hilyddol ac hil-laddiadol tuag at y bodau dynol.

Crynodeb Golygu

Mae'r Unarddegfed Doctor yn cyfarfod aelodau'r hil Silurian unwaith eto. Sut bynnag, allodd yn rhywstro'r bodau dynol rhag distrywio nhw? Rhaid y Doctor ceisio ffeindio ffordd o ganiatáu y dwy hil o gydfodoli. Ond os mae'r drafodaethau yn methu... beth sy'n yr opsiwn olaf?

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Y Doctor Golygu

  • Mae'r Doctor yn gofyn am seleri wedyn y "dadlygriad" bron marwol.

Technoleg Golygu

Rhywogaethau Golygu

  • Mi gaeth y "Klempari defence" defnyddio pan mae rhywun yn dweud celwydd wrth rhywun arall am fod yr olaf o'i rywogaeth.

Nodiadau'r stori Golygu

I'w hychwanegu.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.