FANDOM


TARDIS interior by TimeSoulEternity

Y pileri cwrel y TARDIS

Sylwedd organig y ffurfiodd y TARDIS oedd cwrel TARDIS. Tyfodd y pileri cwrel y TARDIS, nid wedi adeiladu. (TV: The Impossible Planet) Roedd ganddo'r Rhyfel Doctor, Nawfed Doctor a'r Degfed Doctor TARDIS gyda thu mewn cwrel. (TV: The Day of the Doctor, Rose, The Christmas Invasion)

Pan cyfunodd y TARDISau'r Bumed a Degfed Doctors, dateglodd y Bumed Doctor fod "cwrel" yn Desktop Theme y TARDIS. Enghraifft arall oedd "croen llewpard". (TV: Time Crash)

Yn y TARDIS y Seithfed Doctor, roedd olwg organig debyg yn yr ystafell gonsol drydyddol. (PRÔS: Nightshade)

Dechreuodd y cwrel TARDIS yn tyfu o gwmpas yr allosodwr macro-cinetig tonfform tribogorfforol wedyn cyfunwyd gyda'r TARDIS ar ôl hir amser. (TV: The Runaway Bride)

Cynnwysodd yr Archif Ddu darn o gwrel TARDIS. (TV: The Day of the Doctor)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.