FANDOM


Darillium Reflected

Mae River Song yn adnabod Darillium tra bod ar long Harmony and Redemption. (TV: The Husbands of River Song)

Planed oedd Darillium, hysbys o'i Tyrau Canu. Roedd ganddi gylchdro hir; mewn term dynol, parhodd un noson ar Darillium am 24 blwydd. Aeth y Deuddegfed Doctor â River Song i Darillium i weld y tyrau hynny. Roedd hynny eu cyfarfod olaf cyn aeth hi i'r Llyfrgell a chyfarfododd y Degfed Doctor. (TV: The Husbands of River Song, Forest of the Dead)

Yn y TARDIS, tarodd fersiwn henach yr Unarddegfed Doctor a River Song ar ei fersiwn infync cyn ymweld Darillium. Siaradodd y dau Doctors am y ffaith yr oedd y eu cyfarfod olaf gyda River. (TV: Last Night) Yn y diwedd, doedd y Doctor ddim yn barod i fynd. Llawer o amser, osgodd fo ei gyfarfod gyda hi. (TV: The Husbands of River Song)

Dywedodd River wrth y Degfed Doctor yn y Llyfrgell "the last time I saw you - the real you, the future you, I mean - you turned up on my doorstep with a new haircut and a suit. You took me to Darillium to see the Singing Towers. What a night that was. The towers sang and you cried. You wouldn't tell me why, but I suppose you knew it was time. My time. Time to come to the Library. You even gave me your screwdriver. That should have been a clue." (TV: Forest of the Dead)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.