FANDOM


(+cs)
 
Llinell 94: Llinell 94:
 
[[it:Dodicesimo Dottore]]
 
[[it:Dodicesimo Dottore]]
 
[[pl:Dwunasty Doktor]]
 
[[pl:Dwunasty Doktor]]
  +
[[cs:Dvanáctý Doktor]]
 
[[de:Zwölfter Doctor]]
 
[[de:Zwölfter Doctor]]
 
[[es:Duodécimo Doctor]]
 
[[es:Duodécimo Doctor]]

Y diwygiad cyfredol, am 17:41, 17 Hydref 2017

Deuddegfed Doctor
TwelfthDoctorDeepBreath
Prif aliasau Gweld yr rhestr
Rhywogaeth Arglwydd Amser
Cysylltiadau UNIT
Lle geni Gallifrey
Priod River Song
Gweledig yn gyntaf The Day of the Doctor
Ymddangosiadau Gweld yr rhestr
Prif actor Peter Capaldi
Actorau arall n/a
Fideos
The Twelfth Doctor Emerges - Deep Breath - Doctor Who Series 8 - BBC

The Twelfth Doctor Emerges - Deep Breath - Doctor Who Series 8 - BBC


Ymddangosodd y Ddeuddegfed Doctor o'i adfywiad ffrwydol ei rhagflaenwr ar Trenzalore. "Adfywiad rhif un deg tri" oedd y Doctor hwn. Roedd y Doctor yma yr ymddangosiad cyntaf o'r cylch adfywio'r Doctor, rhoddwyd iddo gan yr Arglwyddi Amser. Parhodd Clara Oswald ei theithiau gyda fo fel y prif gymdeithes ac roedd hi'n bwysig yn ystod ei gyfnod o broblemau foesol.

Gyda'r wybodaeth yr achubiaeth o Gallifrey, roedd yr euogrwydd o'r Rhyfel Amser wedi diflannu. Heb yr euogrwydd, aeth y Doctor yn annymunol, yn ddychrynllyd ac yn ddidostur. Aeth ei gyfeillgarwch gyda Clara dan bwysau, ac roedd y Doctor ddim yn hoffi ei phartner, Danny Pink.

Bywgraffiad Golygu

Paratoadau Golygu

Yn ystod ymweliad i fydysawd cyfochrog, lle y Doctor oedd cymeriad ffuglennol mewn cyfres deledu, dywedodd yr Unarddegfed Doctor wrth ei ddarluniwr, Matt Smith, fod Peter Capaldi, sydd y Doctor wedi acheb o Mandrel, yn dewis iawn i portreadu fo yn y sioe. (COMIG: The Girl Who Loved Doctor Who)

Ar ôl ei adfwyiad Golygu

Ar ôl brwydro yn y Gwarchae Trenzalore ers 900 blynedd, (PRÔS: Tales of Trenzalore: The Eleventh Doctor's Last Stand), wynebu difodiad gan y Dalekau, bod ar farw o henaint, roedd y Doctor yn barod i dderbyn ei farwolaeth. Apeliodd Clara Oswald at yr Arglwyddi Amser am ymrryd. Cafodd yr Arglwyddi Amser ganiatâd i gylch adfywio newydd, a defnyddiodd y Doctor yr egni adfywiad i ddistrywio'r fyddinoedd Dalek. Daeth y Doctor i'r TARDIS i ddechrau ei adfywiad trydydd ar deg.

Yn sydyn, mewn fflach, ymddangosodd y Doctor newydd, yn cwyno am ei arennau newydd. Anghofiodd y Doctor sut llywio'r TARDIS, er mawr syndod i Clara. (TV: Time of the Doctor) Cympodd y Doctor ei TARDIS i'r Ddaear cyn-hanesyddol, ac roedd y TARDIS yn llyncu gan ddeinosor. Deuwyd y tyranosor benywaidd â Llundain yn y 1890au. Yn Llundain, roedd y Doctor gwyllt ac afresymol yn ystod ei trawma cyn-adfywio, gwelodd fo, Clara a'r Criw Paternoster y llosgi'r deinosor.

Sylweddodd y Doctor yn fuan fod ganddo acen Albainaidd cyn trwco ei watsh am y côt tramp (TV: Deep Breath) Wedyn sylweddi hysbyseb mewn papur newydd gosodwyd gan Missy, (TV: Death in Heaven) a chymrydodd y Doctor gan Clara, sleifion nhw i mewn i fwyty amheus. Roedd y bwyty yn rhedeg gan Robotiaid Clocwaith, sy'n gallu teithio mewn amser. O dan yr arweinyddiaeth y Dyn Hanner-Wyneb, roeddent y robotiaid yn cynaefu bodau dynol i atgyweirio eu hunain a chyrraedd yr Wlad yr Addewid. Brwydrodd y Doctor a'r Dyn Hanner-Wyneb yn y goden dianc y long y robotiaid. Mae'n bosib fod y Dyn Hanner-Wyneb yn cwypo tu allan y goden, ac hefyd yn bosib fod y Doctor wedi gwthio fo. (TV: Deep Breath)

"Dyn da ydw i?" Golygu

Gadawodd fo Clara ar ôl yng Glasgow i gael antur gyda mwtant, enwyd 78351, yn ystod ei ymchwil am goffi. (PRÔS: Lights Out)

Gyda'r bwriad o ddychwelyd gyda'r coffi, achubodd y Doctor peilot-ymladdwr y Gwrthsafiad Galaethol Cyfunol, enwyd Journey Blue, o ymosod Soser Dalek, ond gadawodd ei brawd yn y ffrwydrad. Wedyn annog Journey gofyn yn ddymunol, dychwelodd fo Journey i'i llong orchymyn, yr Aristotle, lle cyflwynodd Cyrnol Morgan Blue y Doctor i Dalek, sy'n mynd o'i le, a dod yn dda.

Twelve listening to Rusty

Mae'r Doctor, tu fewn y Dalek, eisiau gwybod sut mae'n dda. (TV: Into the Dalek)

Tair wythnos yn ddiweddarach, o'r safbwynt Clara, dychwelodd y Doctor i gasglu hi. Gofynnodd fo i Clara os ydy'n ddyn da, cwestiwn anodd fod Clara methu ateb. Dychwelodd y Doctor a Clara i'r orsaf i helpu'r Dalek. Gyda Journey a dau milwyr arall, Gretchen Carlisle a Ross, defnyddiodd y Doctor a Clara nanoscaler molecwlaidd miniaturo eu hunain a mynedu'r Dalek, enwyd "Rusty" gan y Doctor. Wedyn lladdwyd Ross gan gwrthgyrff y Dalek, darganfododd y Doctor gollyngiad pelydriad oddi mewn y Dalek. Dysgodd y Doctor yr aeth y Dalek yn dda pan wyliodd genedigaeth seren. Yn dilyn y gollyngiad, darganfododd y Doctor niwed i'r ffynhonnell pŵer Rusty a roedd yn hynny yn lladd fo'n araf. Defnyddiodd y Doctor ei sgriwdreifar sonig i atgyweirio'r niwed.

Er hynny, arweinodd yr atgyweiriad y craidd pŵer Rusty i ddifyg fod wedi cyfeirio'r natur dda Rusty. Gyda'i natur ddrwg a ddinistriol wedi gosod, aeth Rusty ar sbri llofruddiaeth yn ogystal â galw mwy Dalekau i'r orsaf. Wedyn bod yn clapo gan Clara achos ei ddifrawder, deallodd y Doctor yr allodd Rusty yn dod yn dda eto gan ailddeffro ei atgof o'r eni seren newydd.

Anturiau newydd gyda Clara Golygu

I'w hychwanegu.

Cyfarfyddiadau gyda Danny a Courtney Golygu

Darganfod Skovox Blitzer yn agos i'r Ysgol Coal Hill, aeth y Doctor "dan gudd" yn yr ysgol fel gofalwr dros dro.

Yn gytaf, planiodd y Doctor i ddefnyddio generaduron chronodyne i anfon y Blitzer i'r dyfodol. Roedd y plan yn drysu gan Danny Pink, sy'n meddwl fod y generaduron yn beryglus. Dechreuodd y Doctor anhoffi Danny oherwydd ei gyfnod fel milwr.

Daeth y Blitzer yn ôl yn ystod y noson nesaf. Defnyddiodd Danny ei hyddforddiant milwr i gadw'r Blitzer yn brysur tra atgyweiriodd y Doctor ei beiriant. Gyda help o Danny, gallodd y Doctor diffodd y Blitzer. Cymerodd y Doctor y Blitzer yn ei TARDIS i ymdaflu fo yn y gofod. Wedyn, cymerodd fo disgybles drafferthus, Courtney Woods, fel cydymeithes, (TV: The Caretaker) ond yn ôl y Doctor, doedd Courtney ddim yn arbennig. (TV: Kill The Moon)

Mwy anturiau gyda Clara Golygu

I'w hychwanegu.

Digwyddiad aml-Doctor Golygu

I'w hychwanegu.

Ffraes mawr gyda Clara Golygu

I'w hychwanegu.

Teithio ar ben ei hun Golygu

I'w hychwanegu.

Ailgwrdd â Clara Golygu

I'w hychwanegu.

Yr Awr Dywyllaf Golygu

(TV: Dark Water / Death in Heaven) - I'w hychwanegu.

Breuddwydio am Santa Golygu

(TV: Last Christmas) - I'w hychwanegu.

Ail siawns gyda Clara Golygu

I'w hychwanegu.

Digwyddiadau heb dyddiad Golygu

Proffil seicolegol Golygu

Personoliaeth Golygu

I'w hychwanegu.

Arferion Golygu

I'w hychwanegu.

Sgiliau Golygu

I'w hychwanegu.

Golwg Golygu

Tra oeddent ei rhagflaenwyr yn dechrau fel gŵyr ifanc (TV: The Parting of the Ways, The End of Time), dechreuodd y Deuddegfed Doctor gyda golwg llawer hen. Roedd ganddo gwallt gwyn cwta, trwyn crwm a llygaid gleision onglog, gyda chlustiau mawr. (TV: The Time of the Doctor) Dyn bychan o gorffolaeth oedd o. (COMIG: Chime Time)

Annhebyg i'r Unarddegfed Doctor, roedd ganddo aeliau trwchus a rhychiog. (TV: The Day of the Doctor) Ar ôl iddo gweld ei hun mewn drych am y tro cyntaf, rhodd y Doctor enw "attack eyebrows" i'r aeliau. (TV: Deep Breath) Meddylodd, yn ddiweddarach, fod ei aeliau yn rhan fawr o'i gravitas, (TV: Time Heist) a'r rheswm dros gelyniaeth tuag ato. (COMIG: The Swords of Kali)

Tal ac esgyrnog, mae Clara unwaith yn disgrifio'r Doctor fel "prif brigyn gyda gwallt gwyn", (TV: Listen) a disgrifiwyd "yn biglas â llaeth" gan Robin Hwd, (TV: Robot of Sherwood) ac enwyd "dyn sgerbwd" gan Shona McCullough. (TV: Last Christmas)

Roedd y Llywodraethwr yn credu fod gan y Doctor "face for fury", a fod ei wyneb yn "made up of storms" a "boiled away like a dying star". (PRÔS: The Blood Cell)

Disgrifiodd y Doctor ei hun fel "gŵr bonheddig amlwg [a'i] lygad yn pefrio". (COMIG: The Swords of Kali)

Yn gorfforol, roedd y Deuddegfed Doctor yn debyg iawn i Lobus Caecilius, dyn fod o'n cyfarfod yn ei ddegfed ymgorfforiad. (TV: The Fires of Pompeii) Sylwodd y Doctor ar y ffaith fod e "wedi gweld [ei] wyneb rhywle cyn hynny". (TV: Deep Breath)

Dillad Golygu

I'w hychwanegu.

Yn y cefn Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.