Doctor Who Cymraeg Wiki
Advertisement
Doctor Who Cymraeg Wiki

Dinas y Mechanoids. (TV: The Chase)

Y Ddinas Mechonoid oedd dinas, adeiladwyd a phreswyliwyd gan Fechanoids ar y blaned Mechanus. Adeiladwyd y ddinas ar stiltiau metel wedi'i gysylltu i'r ddaear oherwydd lift cudd mewn ogof, gyda lefelau oedd yn gallu esgyn a disgyn pan oedd angen. Y ddinas oedd brif ddinas yr Ymerodraeth Mechanoid.

Pan gwympodd Steven Taylor ar y blaned, fe'i daliwyd gan y Mechanoids gan ddod yn garcharwr yn y ddinas. Dwy flynedd yn ddiweddarach, cyrhaeodd y Doctor Cyntaf a'i gymdeithion ar Fechanus, lle gaethon nhw hefyd eu dal a charcharu tu mewn i'r ddinas. Yna, cyfarfodon nhw â Steven. Fe wnaeth Daleks dilyn nhw gan fynd i mewn i'r ddinas ac ymosod ar y Mechonoids. Achosodd yr ymladd dân a wnaeth fwyta'r ddinas (TV:The Chase)

Osgodd y Doctor a'i ffrindiau y Ddinas Mechonoid cyn ddifrod y ddinas, y Daleks a'r Mechonoids. (TV: The Chase)

Advertisement