Doctor Who Cymraeg Wiki
Advertisement

Cyflwyniad cyfredol Doctor Who.

Doctor_Who_in_five_languages_-_BBC_Worldwide_Showcase

Doctor Who in five languages - BBC Worldwide Showcase

Doctor Who o gwmpas y byd.

Doctor Who yw sioe teledu a masnachfraint byd-eang crëwyd a rheolwyd gan y BBC.

Canolbwynt y rhaglen yw teithiwr amser o'r enw "y Doctor", sy'n dod o hil o bobl adnabyddwyd fel Arglwyddi Amser. Mae'n teithio trwy'r gofod ac amser mewn peiriant amser a alwyd y TARDIS. Mae'r TARDIS - sydd i bob olwg yn flwch heddlu Llundain ar y tu allan - â dimensiynnau mewnol agos at anifeidredd. Oherwydd mae cysylltiad y dyluniad â'r sioe wedi dod yn rhan eigonig o ddiwylliant Prydeinig, mae'r dyluniad yn eiddo'r BBC yn lle y gwneuthuwyr gwreiddiol, Gwasaneth Heddlu Metropolitan.

Ers adfywiad Doctor Who yn 2005, mae'r sioe wedi'i chynhyrchu yn bennaf yng Nghymru gan BBC Cymru, gyda'r trac sain yn cael ei chwarae'n aml gan Gerddorfa Genedlaethol Cymraeg y BBC er 2006.

Er lles cefnogi newidiadau i'r cast, mae'r naratif yn galluogi'r Doctor adfywiad ar ei farwolaeth, lle mae'n troi i mewn i berson hollol gwahanol. Mae'r cast hefyn yn cynnwys un neu fwy o "gymdeithion", fel arfer menywod. Ar gyfartaledd, newida'r cast yn llwyr pob tair neu bedair mlynedd, ffactor sylweddol yn hirhoedledd y raglen.

Mae gan y sioe dau - dadla rhai tri - brif gyfnod. Roedd cyfnod gwreiddiol y sioe o 1963 i 1989, a gelwir yn aml y cyfnod "clasurol". Wedyn, yn 1996, daeth cais fethiadol o adfywiad gyda chyd-cynhyrchiad rhwng y BBC a Universal Studios. Mae'r ffilm teledu canlyniadol yn cael ei ystyried yn rhan o'r gyfres clasurol. Mae ffurf pressennol y sioe, a gelwir "y gyfres newydd", wedi bod ar BBC One ers 2005, wedi'i gynhurchu gan BBC Cymru.

Er mae sawl cefnogwr y sioe yn cofio'r hen cyfres yn annwyl, mae'r gyfres newydd wedi aros yn gyson yn fwy boblogaidd gyda'r cyhoedd Prydeinig, gan amlaf Doctor Who yw'r drama â sgript mwyaf poblogaidd - tu allan i'r operâu sebon - trwy gydol yr wythnosau darllediad.

Mae'r masnachfraint creuodd y sioe wedi rhoi sawl ystod deilliadol yng nghyfryngau teledu, sain a phrint.

Hanes Doctor Who[]

Tarddiad[]

I'w hychwanegu.

Y Daleks[]

Newidiadau cast cynnar[]

I'w hychwanegu.

Newid hunaniaeth[]

I'w hychwanegu.

Llyfrau Target[]

Yn 1973, rhyddhaodd Target Books triawd o nofeleiddiadau o'r 1960au, cyn ddechrau rhyddhau addasiadau eu hun o storïau teledu yn 1974. Mewn amser cyn recordiadau cartref a rhyddhad cyfresi teledu ar dâp neu DVD, gyda phrin ail-ddarllediadau gan roedd llawer o'r hen episodau i'w feddwl wedi colli, fe ddaeth llinell llyfrau Target Books nodwedd poblogaidd a chraidd mewn masnaschfraint tyfedig Doctor Who. O ganlyniad, cyhoeddwyd llyfrau'n bell i mewn i'r 1990au. Nodwedd unigryw i'r linell (mewn gwirionedd oedd hyn yn fynd yn ôl i'r nofeleiddiadau cyntaf gan Frederick Muller) oedd y ffaith byddai'r llyfrau'n cael ei ysgrifennu gan awduron gwreiddiol y sgript, neu unigolion oedd â chysylltiadau cryf yng nghefn y sioe, megis Barry Letts, Terrance Dicks, David Whitaker, ayyb., lle roedd pawb yn gweithio mewn cynhyrchu neu olygu sgriptiau. Yn hwyr yn y 70au, ail-gyhoeddwyd sawl nofel Target yn America gan Pinnacle Books, gyda rhagarweiniad gan awdur ffuglen wyddonol nodedig Harlan Ellison, a wnaeth ychwanegu at fri'r gyfres trwy roi'r gyfres yn uwch yn ei farn na Star Trek.

Y flynyddoedd Tom Baker[]

I'w hychwanegu.

Cyfnod John Nathan-Turner[]

I'w hychwanegu.

Diwedd Cyfnod[]

I'w hychwanegu.

"Y Flynyddoedd Gwyllt"[]

Cam-ailgychwyniad[]

I'w hychwanegu.

Yn ôl i'r gwylltni[]

I'w hychwanegu.

Dychweliad buddugol[]

I'w hychwanegu.

Y trawsnewidiad[]

I'w hychwanegu.

Y dyn newydd[]

I'w hychwanegu.

50 mlynedd a thu hwnt[]

I'w hychwanegu.

Carreg filltir enfawr[]

I'w hychwanegu.

COVID-19[]

I'w hychwanegu.

Parhad[]

I'w hychwanegu.

"Doctor Who?"[]

I'w hychwanegu.

Canmoliaeth[]

I'w hychwanegu.

Ffilmiau nodweddol[]

I'w hychwanegu.

Cyfryngau arall[]

I'w hychwanegu.

Dolenni allanol[]

Gwefannau swyddogol[]

I'w hychwanegu.

Cyfryngau cymdeithasol[]

Troednodau[]

I'w hychwanegu.

Advertisement