Edit Page
Source Editor

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
  +
''Doctor Who'' ydy sioe teledu amdan anturiaethau dyn dirgelus, o'r enw [[The Doctor]] yn unig. Mae'r Doctor yn teithio trwy gofod ac amser mewn peiriant o'r enw [[TARDIS]], talfyriad o 'Amser A Dimensiynau Cymharol Yn Y Gofod'. Fel arfer, mi fydd ganddo cydymaith wrth ei ymyl, yn anwedig merched. Mae ton y sioe yn amrywio rhwng doniol a difrifol. Mae'r sioe glasurol yn cael ei gofio'n dda gan y cyhoedd am ei anghenfilod arswydus (fel y [[Dalek]]s a'r [[Cybermen]]), defnydd o gerddoriaeth technolegol a effeithiau arbennig o gyllideb fyr.
[[File:Series-8-title-sequence-logo.jpg|thumb|291x291px|Cyflwyniad cyfredol ''Doctor Who''.]]
 
'''''Doctor Who''''' ydy sioe teledu ffuglen wyddonol, crëwyd a rheolwyd gan y [[BBC]].
 
 
Mae'r rhaglen yn troi o gwmpas teithiwr amser, enwyd "[[y Doctor]]", pwy sy'n dod o ras o fodau a adwaenir fel [[Arglwydd Amser|Arglwyddi Amser]]. Mae o'n teithio trwy'r gofod ac amser mewn [[peiriant amser]], [[TARDIS y Doctor|y TARDIS]]. Mae'r TARDIS yn guddiedig fel [[blwch heddlu]] [[Llundain]] tu allan. Mae'r tu fewn yn cynnwys dimensiynau agos anfeidrol.
 
[[File:Doctor Who in five languages - BBC Worldwide Showcase|thumb|292x292px|''Doctor Who'' o gwmpas y byd.]]
 
Gall y Doctor [[adfywio]] ar ei farwolaeth. Pob ymgorfforiad y Doctor — a phob Arglwydd Amser — ydy person newydd gyda'r un cofion.
 
 
Roedd 'na dau prif gyfnodau y sioe: y cyfnod clasurol o 1963 i 1989 (a'r [[Doctor Who (stori deledu)|ffilm teledu]] ym 1996), a'r cyfnod newydd (2005 i bresennol). Cynhyrchwyd y cyfnod newydd gan [[BBC Cymru]].
 
 
[[Category:Sioeau teledu]]
 
[[Category:Sioeau teledu]]
 
[[en:Doctor Who]]
 
[[en:Doctor Who]]

Please note that all contributions to the Doctor Who Cymraeg Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)