Doctor Who ydy sioe teledu amdan anturiaethau dyn dirgelus, o'r enw The Doctor yn unig. Mae'r Doctor yn teithio trwy gofod ac amser mewn peiriant o'r enw TARDIS, talfyriad o 'Amser A Dimensiynau Cymharol Yn Y Gofod'. Fel arfer, mi fydd ganddo cydymaith wrth ei ymyl, yn anwedig merched. Mae ton y sioe yn amrywio rhwng doniol a difrifol. Mae'r sioe glasurol yn cael ei gofio'n dda gan y cyhoedd am ei anghenfilod arswydus (fel y Daleks a'r Cybermen), defnydd o gerddoriaeth technolegol a effeithiau arbennig o gyllideb fyr.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.