FANDOM


Gridlock - New New York

Un o'r prif ddinasoedd o Ddaear Newydd ac ail-creadigaeth o Ddinas Efrog Newydd ar y Ddaear oedd Efrog Newydd Newydd. Roedd ganddi Ddug, heddlu, ac ysbyty rhedwyd gan y Chwiorydd o Lawnder. Roedd yr ysbyty dros yr afon o'r ddinas.

Roedd gan y Ddinas boblogaeth o leiaf deg miliwn. Sylwodd y Degfed Doctor yn galonneg y ddylai'r enw "Efrog Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd", achos roedd y bymthegfed New York yn adeiledig. (TV: Gridlock)

Hanes Golygu

Ar ôl ei ddistrywio'r Ddaear gan yr ehangiad Sol, dechreuodd mudiad adfywiad, a symudodd y bodau dynol hiraethus i Ddaear Newydd. Roedd y Chwiorydd o Lawnder wedi tyfu clônau o ddynion gyda phob clefyd hysbys fel method o iach'au a chreu clefydon. Rhyddheuodd Lady Cassandra, yn y corff o Rose Tyler, llawr o'r clônau, pwy sy'n rhyddau'r eraill. Ymsododd y clônau ar yr ysbyty. Gwellodd y Degfed Doctor a Rose y clônau, yn torri y cwarantin. Roedden y Chwiorydd yn ataliedig a rhyddheyodd y corff o Rose gan Lady Cassandra. (TV: New Earth)

Pan grewydd y cyffur newydd 'Bliss', yn ystod cyfnod o gyffuriau hwyl anghyfreithlon, aeth y Ddinas Uchaf yn gaeth iddo. Datblygodd firws o'r cemegol a lladdodd pawb yn saeth munud. I ddiolegu'r boblogaeth y Ddinas Isaf, roedd yr alaeth M87 a'r Ddinas Isaf yn selio mewn cwarantin a pharhau cant blwyddyn. Yn y diwedd, diflannodd y firws ac yn y cyfamser, roedd y draffyrdd yn heigio â Macra. Bwydodd y Macra ar y mygdarthau cerbyd.

Yn y pen draw, ym mlwyddyn 5,000,000,053, ymwelodd y Degfed Doctor gyda Martha Jones, yn Pharmacytown. Gyda'r help o'r Face of Boe, arbedodd bywyd y boblogaeth o'r Ddinas Isaf, agorodd y draffyrdd a chaeodd y fferyllfeydd anghyfreithlon. Ailwladychwyd y Ddinas Uchaf a marwodd y Face of Boe.

Yn y cefn Golygu

  • Mae llawer o weithiau ffuglennol wedi defnyddio 'New New York'.