FANDOM


Everything Changes
TorchwoodEC
Prif gymeriadau: Jack, Gwen, Tosh, Owen, Ianto, Suzie
Gyda: Rhys, Andy
Gelyn: Suzie Costello, Weevils
Gosodiad: Caerdydd, 2007
Prif griw
Ysgrifennwyd gan: Russell T Davies
Cyfarwyddwyd gan Brian Kelly
Cynhyrchwyd gan: Richard Stokes
Manylion rhyddhau
Cyfres 1
Dyddiad darllediad: 22 Hydref 2006
Sianel: BBC Three
Storïau teledu
Stori blaenorol: n/a
Stori canlynol: Day One
Everything Changes oedd yr episôd gyntaf y gyfres gyntaf o Torchwood. Cyflwynodd y cymeriadau rheolaidd y sioe, ac hefyd elfennau pwysig, er enghraifft y Hwb, Myfanwy, retcon a'r SUV Torchwood.

Ysgrifenedig gan Russell T Davies, yr prif-ysgrifennwr Doctor Who rhwng 2005 a 2010. Cynhwyswyd yr enw Indira Varma yn y teitlau i awgrymu ei fyddai ei chymeriad yn dod yn ôl. Achos hynny, roedd ei farwolaeth yn syrpréis.

Crynodeb Golygu

Mae'r tîm Torchwood Tri yn cyrraedd yn annisgwyl llofruddiaeth greulon. Mae plismones Gwen Cooper yn gweld nhw'n rhyfedd iawn. Yn ystod ei ymchwiliad oddynt, mae hi'n cychwyn dadorchuddio byd peryglus, dirgelaidd ac astrus iawn yn y galon Caerdydd.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Bwydydd a diodydd Golygu

Unigolion Golygu

  • Mae Jack yn siarad am ymchwilio Chandler a Bell; mae o'n meddwl fod nhw'n dweud celwydd.
  • Mae Jack yn awgrymu ei oedd unwaith yn disgwyl. Dydy fo ddim eisiau bod yn disgwyl eto.
  • Mae Jack yn ystyried ei hun i fod yn ddinesydd Caerdydd.

Rhywogaethau Golygu

  • Mae 'na cannoedd o Weevils yn y garthffosydd o dan Gaerdydd.

Technoleg Golygu

  • Mae Capten Jack Harkness yn dweud ei ddim yn gwybod am y cychwyn y hidlwr canfyddiad yn Plas Roald Dahl.
  • Mae Jack yn defnyddio ei triniwr fortecs i rheoli'r lifft carreg balmant.
  • Mae'r gawntled atgyfodiad angen amser i gysylltu — neu caniatáu mynediad — i'r denfyddiwr cyn defnydd. Gall yn dod yr ymadawedig yn ôl ar dau munud.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.