FANDOM


Face the Raven
Clara in Face the Raven
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Rigsy
Gelyn: Quantum Shade, Ashildr, "They"
Gosodiad: Llundain, 21ain ganrif
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Sarah Dollard
Cyfarwyddwyd gan Justin Molotnikov
Cynhyrchwyd gan: Nikki Wilson
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: {{{cyfartaledd}}}
Cod Cynnyrch: 5.10
Dyddiad darllediad: 21 Tachwedd 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: Sleep No More
Stori canlynol: Heaven Sent
Y degfed episod y nawfed gyfres oedd Face the Raven, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. A gwelwyd yr episod y dychweliad Rigsy ac Ashildr, ac hefyd y sgwrs gyntaf rhwng Ashildr a Clara ers The Girl Who Died.

Darluniwyd yr episod hon y farwolaeth o'r gymdeithes Clara Oswald.

Crynodeb Golygu

Mi wnaethon y Doctor, Clara a Rigsy eu trapio ar stryd aliwn yn Llundain, sydd wedi cuddio o'r gweddill y byd.

Mae Ashildr, y ferch gymysgryw ddifarw, yn gofalu am rhai'r greaduriaid y marwolaf yn y bydysawd. Ni fydd pawb yn dianc yn fyw. Rhaid un ohonynt yn wynebu'r gigfran.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Ymwelodd y Doctor a Clara y "second most beautiful garden in all of time and space", ble arbedwyd y Doctor gan Clara o briodi "giant sentient plant thing".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.