FANDOM


Endid gwleidyddol oedd y Ffederaswin Galaethol. Dilynodd y Ymerodraeth y Byd fel y grym galaethol trech.

Athroniaeth a Chenhadaeth Golygu

Creuwyd y Ffederasiwn i ymorol bod cysylltiadau busnes rhwng y rhywogethau alaethol niferus yn aros yn heddychlon. Roedd pwyslais ar gydweithrediad yn hyntrach na chystadleuaeth o ran masnach a pholisi. Ffurfiwyd y Ffederasiwn i helpu'r economi bregus yr Aelaeth wedyn y cwymp yr Ymerodraeth y Byd. (PRÔS: Legacy)

Llywodraeth Golygu

Roedd y pencadlys y Ffederasiwn wedi ei leoli ar Alpha Centauri yn 3375, pe dewisodd y leuad Iau, Io, yn y diwedd fel Cadair y Ffederasiwn. (PRÔS: The Dark Path) Cymrydodd pob aelod y Ffederasiwn cadeiryddiaeth ers cyfnod cyfyngedig. Roedd pob penderfyniad angen pleidlais unfrydol. (PRÔS: The Dark Path, TV: The Curse of Peladon)

Cyfraith Golygu

Mechnïodd y Ffederasiwn sofraniaeth blanedol lawn i'i blanedau aeolod. Ni all y Federasiwn yn ymyrryd â deddfau ac arferion leol o blanedau unigolyddol. (TV: The Curse of Peladon, The Monster of Peladon)

Aelodau Golygu

Hanes Golygu

Creuwyd y Ffederasiwn wedyn y cwymp o'r Ymerodraeth y Byd. (PRÔS: Legacy) Yn y 40fed ganrif, aeth y Ffederasiwn i ryfel gyda Galaeth 5. Ceisiodd y Ffederasiwn rhif tro ysgrifennu cynnig heddwch ond gwrthodd y grŵp troseddol i gydweithredu. Ceisiodd dau gweithredwr Galaeth 5, Eckersley ac Azaxyr, cymryd y gloddfa trisilicate y Ffederasiwn ar Peladon. Dryswyd y cynlluniau a chytunodd Galaeth 5 yn gyflym ar gytundeb heddwch. (TV: The Monster of Peladon)

Yn ystod ei haelodaeth o'r Ffederasiwn, trefnwyd y Ddaear a'i wladfeydd yn y Cynghrair y Ddaear. (SAIN: The Sirens of Time) Dodwyd y Ffederasiwn, yn hwyrach, gan yr Ail Ymerodraeth Ddyniol Fawr a Doreithiog fel grym galaethol trech. (TV: Planet of the Ood)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.