Jonathan Moran
250px
Rhywogaeth: Bod dynol, Ysbryd
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Under the Lake
Ymddangosiadau: TV: Before the Flood
Actor: Colin McFarlane

Y prif swyddog o'r Drum, gorsaf gloddio danddŵr, oedd Jonathan Moran yn 2119 yn yr Albaen. Pan arbed ei ffrind Cass, roedd Moran wedi deifio gan y peiriannau roced a thransffurfio yn ysbryd gan Albar Prentis.

Mi naeth yr ysbryd yn dilyn y criw trwy'r nos, ac hefyd canlyn nhw i'r cawell Faraday yr orsaf. Roedd hynny yn rhwystro'r ysbrydion rhag dod i mewn. Crwydon yr ysbrydion trwy tair noson ac arhoson yn amyneddgar am y criw i fynd allan y cawell a chasglu'r nwyddau, ble ymosodwyd gan yr ysbrydion gan cadeir a chyllyll, ond roedd eu ymdrechion yn aflwyddiannus.

Pan gyrrhaeddodd y Deuddegfed Doctor a Clara Oswald, dilynodd Moran a Prentis nhw, ymosod nhw gyda arfau cyn cilio trwy wal. Pan gychwynodd y "day mode", diflannodd yr ysbrydion, a gall y criw yn symud trwy'r orsaf yn rhydd.

Pan gychwynodd y "night mode" yn annisgwyl, mi wnaeth Moran a Prentis yn boddi aelod criw Richard Pritchard, sy'n newid fo yn ysbryd. Aeth y tri ohonynt i ymosod Clara.

Trapiwyd yn hwyr yn y cawell Faraday gan y Doctor fel rhan o'i trap. Ceisiodd Moran yn niweidio'r Doctor ond methodd. Siaradodd y Doctor gyda'r ysbrydion, ond wedyn gadael nhw, galluogi nhw cael modd i lifo'r orsaf. (TV: Under the Lake)

Pan gyrrhaeddodd y tafluniad holograffig y Doctor, agorwyd y cawell Faraday a gallodd yr ysbrydion eraill yn mynd allan. Mi wnaeth yr ysbryd Moran yn canlyn Cass, tra llusgo bywell. Llwyddodd hi dianc ac eiliad wrth gefn.

Mi wnaeth yr ysbryd y Doctor yn cloi yr ysbrydion eraill yn y cawell eto gyda'r rhu eu meistr, y Fisher King. Dywedodd y Doctor wrth Clara y fyddai UNIT yn torri y cawell Faraday a thaflu fo yn y gwag. Yna, oddi wrth y maes magnetig y Ddaear, byddai'r ysbrydion yn gwasgaru. (TV: Before the Flood) Categori:Unigolion o'r 22ain ganrif Categori:Arweinwyr dynol

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.