FANDOM


Kal
Kal
Kal yn gweld y TARDIS
Aliasau Bradwr
Gwybodaeth Corfforol
Rhywogaeth Dyn
Taldra 1.81 (m)
Lliw Llygaid Brown
Lliw Gwallt Du
Gwybodaeth Cyffredinol
Planed Cartref Y Ddaear
Aelodaeth Orb, Y Llwyth Gum
Unig Ymddangosiad An Unearthly Child
Actor(ion) Jeremy Young

Kal oedd Dyn Ogof slei a oedd eisiau cipio statws Za fel pennaeth y llwyth trwy ddangos i bawb ei fod yn gallu creu tân.

Bywgraffiad Golygu

Darganfyddodd 'coeden' glas yn agos i'r gwersyll ac fe ddaeth o hyd i'r Doctor a oedd yn ysmygu trwy biben fach. Camddeallodd Kal fod yr hen ddyn yn creu tân o'i ddwylo, ond trwy rhwbio dwy eitem gyda'i gilydd. Cipiodd y dyn ac fe ddychwelodd yn ôl i'r llwyth.

Wrth gyrraedd nôl, fe wnaeth Kal ymladd gyda'r pennaeth Za dros credu ei stori dŵl. Yn y diwedd few wnaeth y Doctor codi i fyny a stopio'r gwrthgyferbyniad bach trwy gaddo ei fod am greu tân. Collodd Kal y frwydr bach.

Yn y nos, dilynodd Za, a oedd wedi codi i helpu i'r ymwelwyr dianc o'r gwersyll. Ar ben ei hun, fe symudodd y carreg fawr a oedd yn rhwystro carcharorion rhag ddianc, ond wrth gerdded i fewn mir roedd yr ymwelwyr wedi dianc, a'r Hen Fam ar y llawr.

Yn deall beth oedd wedi digwydd yn iawn, fe laddodd yr hen fenyw a rhoddodd y fai ar Za a'i wraig.

Pan ddychwelodd Y Doctor a'r gweddill yn ôl, fe brofodd fod nid cyllell Za a wnaeth llad yr hen fenyw ond defnydd Kal oherwydd, mi roedd gwaed arno. Cafodd Kal ei gorfodi allan o'r llwyth gan y bobl.

Dychwelodd yn hwyrach i ladd Za am troi'r holl llwyth yn ei erbyn. Ond, ar ôl brwydr go ddifrifol, gafodd ei ladd gan garreg i'w ben. (DW: An Unearthly Child)