FANDOM


Leef Apple Glyn Slitheen-Blathereen
SJA-Leef
Rhywogaeth: Raxacoricofallapatorian
Lle tarddiad: Raxacoricofallapatorius
Gwelwyd yn gyntaf: The Gift
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Paul Kasey (actor)

Miriam Margolyes (actor llais)

Aelod o'r teulu Slitheen-Blathereen a gwraig Tree oedd Leef Apple Glyn Slitheen-Blathereen. Edrychodd y ddau ohonynt i lawr ar y teulu Blathereen a roedden nhw'n gaeth i fwyta Rakweed.

Yn 2009, dyfeision nhw cynllwyn i daenu Rakweed dros y Ddaear i wneud elw arno. Glanion nhw eu llong ofod yn Antarctica a defnyddion fel gorsaf. Rhodd y ddau y planhigyn Rakweed i Sarah Jane Smith wedyn drysu cynlluniau Slitheen i ddistrywio'r Ddaear i enill ei ffydd ynddynt.

Dechreuodd y Rakweed i heintio Llundain, yn cynnwys y mab Sarah Jane, Luke Smith. Gwyllt o achos fo, telegludodd Sarah Jane i'r long gyda gwn dŵr llawn finag a bygwthodd hi Tree a Leef gyda fo. Triciodd Leef hi i feddwl fod hi wedi distrywio pob planhigyn yn Llundain ond pan gostwngodd Sarah Jane yr arf, cydiwyd hi gan Tree. Diancodd Sarah Jane o'r long a ffeindiodd hi ffordd i ladd y planhigion Rakweed a'r haint.

Telegludon Leef a Tree hwy eu hunain i'r atig Sarah Jane a ceision nhw lladd hi a'i ffrindiau. Ailadroddodd Mr Smith y sŵn cylch i ddistrywio'r Rakweed yn y stumogau Leef a Tree. Achosodd fo cymylau o nwy methan a ffrwydron nhw. Enwodd Clyde Langer hynny "farting themselves to death". (TV: The Gift)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.