FANDOM


Marco Polo
MarcoPolo
Doctor: Doctor Cyntaf
Cymdeithion: Susan, Ian, Barbara

Gyda:

Marco Polo
Gelyn: Tegana
Gosodiad: Sina, 1289
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: John Lucarotti
Cyfarwyddwyd gan Waris Hussein, John Crockett (ep. 4 yn unig)
Cynhyrchwyd gan: Verity Lambert
Golygydd sgript: David Whitaker
Cyfartaledd gwylio: 9.4 miliwn (1-3)

9.9 miliwn (4)
9.4 miliwn (5)
8.4 miliwn (6)
10.4 miliwn (7)

Cod Cynnyrch: D
Dyddiad darllediad: 22 Chwefror - 4 Ebrill 1964)
Fformat: 7 x 25 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Edge of Destruction
Stori canlynol: The Keys of Marinus
Marco Polo oedd y bedweredd stori Hen Gyfres 1 o Doctor Who. Roedd y tro cyntaf pan gyfarfododd y Doctor ffigiwr hanesol. Roedd y TARDIS yn bwysig i'r stori a nid unrhyw peiriant teithio.

Yn rhyfedd, roedd gan y stori adroddwr. Mae Mark Eden yn darllen yn uchel pan bortreadwyd y map o'r siwrne'r teithwyr.

Roedd Marco Polo y stori gyntaf i'w ystyried am ddatblygiad sinematig, cyn y greadigaeth y dwy ffilm Dalek. Mae Marco Polo hefyd yn nodedig am fod y stori gyntaf ar goll yn llwyr.

Crynodeb Golygu

Canolbarth Asia yn 1289 - mae'r Doctor a chymdeithion yn ymuno'r carafan y fforiwr Fenisaidd enwog, Marco Polo.

Plot Golygu

I'w hychwanegu

Cast Golygu

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Gêmau Golygu

  • Mae Kublai Khan yn siarad am y dabler fel gêm cerdyn.
  • Mae Ian a Marco yn chwarae gwyddbwyll.

Unigolion Golygu

  • Mae Barbara â diddordeb mewn y hanes Bwdhaidd.
  • Mae Ian yn gallu marchogaeth ceffyl, ac hefyd gallu brwydr gyda chleddyf.
  • Mae Susan wedi teithio i'r moroedd metel o Wener.
  • Mae Doctor yn angen y ffon gerdded o Kublai Khan. Mae'r Doctor yn defnyddio'r ffon mewn nifer storïau.
  • Mae Ian yn gwisgo côt Wlster a dderbynwyd y Doctor gan Gilbert and Sullivan.

TARDIS Golygu

  • Mae'r TARDIS yn cynnwys cylched sy'n ddifro'r goleuadau, darpariaeth dŵr a'r gwres canolog, os mae wedi torri.
  • Mae'r Doctor yn creu allwedd TARDIS newydd.

Crysondeb golygfeydd Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.