Doctor Who Cymraeg Wiki
Doctor Who Cymraeg Wiki

Mecsico - enwyd hefyd Taleithiau Unedig Mecsico - oedd gwlad yng Ngogledd America .

Hanes[]

Cynhanes[]

Tua 65 miliwn CC, crasiodd Llong gludo Briggs i mewn i arwyneb Mecsico (PRÔS: Cat's Cradle: Time's Crucible) gydag Adric arno'r llong, gan ei ladd ac achosi difodiant y deinosoriaid. (TV: Earthshock)

Hanes cynnar[]

Tua'r 15fed ganrif, ymwelodd y Doctor Cyntaf, Susan, Ian a Barbara yr wlad a fyddai'n troi i mewn i Fecsico yn y pendraw. Ceisiodd, a methodd, Barbara newid hanes yr Asteciaid. (TV: The Aztecs)

Awgrymodd Cherub roedd e wedi gweld beth gallai Mecsicanwyr brodorol gwneud i amrannau person gyda chyllell. (TV: The Smugglers)

20ain ganrif[]

Ym Mehefin 1911, ymwelodd Iris Wildthyme, Edwin Turner, Jenni Marcel a Zack Hoffman â Mecsico am amser fuan. Tra yna, gwelon nhw Pancho Villa. (SAIN: Kronos Vad's History of Earth (Vol. 36,379))

Herwgipiodd yr Arglwyddi Rhyfel sawl milwr wrth Rhyfel Cartref Mecsico ar gyfer eu Gemau Rhyfel. (TV: The War Games)

Yn 1941, yn ystod Diwrnod y Meirw, ceisiodd yr artist seicotig Susini creu cerfluniau wrth gnawd ac esgyrn pobl byw. Trechwyd ei chynllyn gan yr Wythfed Doctor a'r artistiaid lleol Frida Kahlo a Diego Rivera. (COMIG: The Way of All Flesh)

Cynhalwyd Gemau Olympaidd 1968 ym Mecsico. (TV: The Underwater Menace)

Yn 1994, ymwelodd y Seithfed Doctor, Ace a Bernice Summerfield â Mecsico, gan gyfarfod â Cristián Xochitl Alvarez ac ymchwilio i Huitzilin a'r "Blue". (PRÔS: The Left-Handed Hummingbird)

21fed ganrif[]

Yn yr 21fed ganrif gynnar, rhyfelodd yr Unol Daleithiau gyda Mecscio. (PRÔS: Cat's Cradle: Warhead)

Roedd Sefydliad Torchwood yn ymwybodol o Rhwyg amser ym Mecsico. (COMIG: Shrouded) Yn dilyn ei gyfarfod gyda Torchwood Tri, gadawodd Captain John Hart i fyw ym Mecsico. (TV: Exit Wounds)

Yn 2011, awgrymodd Tony taw mewnfudwyr anghyfreithlon o Fecsico oedd staff dydd Gwersyll Orlifo San Pedro. (TV: The Middle Men)

Yn 2012, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, a Calakmul oedd lleoliadau ym Mecsico a gynhalodd teithiau cadwraeth. Cynlluniodd Jo Jones i fynd ar un o'r teithiau hyn. (SAIN: The Infinite Today)

Yn y 2010au, yr arfordir UDA-Mecsico oedd un o'r lleoliadau caiff Zygons newydd-ddeori eu sefydlu o gwmpas y byd fel rhan o Weithrediad Dwbl, ac o ganlyniad, roedd grŵp bach o Zygons yn byw ym Mecsico Newydd gan esgus fod yn mewnfudwyr Prydeinig. (TV: The Zygon Invasion)

Yn 2017, Ramirez Harmon oedd Arlywydd Mecsico. (SAIN: Army of Death)

Cysylltiadau personol nodedig unigolion gyda Mecsico[]

Man geni yr unben-i-fod Ramón Salamander oedd Mecsico. (TV: The Enemy of the World)

Lleolodd cyn-Swyddog Amser John Hurt ei hun ym Mecsico yn dilyn symud i'r 21fed ganrif. (COMIG: Shrouded)

Cyfeiriau arall[]

Addodd y Chweched Doctor i Evelyn Smythe byddai'n mynd i Fecsico neu Havana er mwyn cael siocled arbennig iddi defnyddio os cytunodd hi i deithio gyda fe. (SAIN: The Marian Conspiracy)

Ceisiodd yr Unarddegfed Doctor mynd â Amy Pond a Rory Williams i Fecsico er mwyn gweld dathliad Diwrnod y Meirw. Ni llwyddodd. (TV: A Town Called Mercy)

Cafodd Yasmin Khan, menyw Prydeining o dreftadaeth Pacistaniaidd, ei chamgymryd am berson Mecsicanaidd gan weinyddes anwybodus yn Alabama 1955. (TV: Rosa)