FANDOM


Myfyrwraig yn yr Ysgol Coal Hill ac yn nosbarth Saesneg Clara Oswald oedd merch ysgol. Roedd hi'n poeni am ei hathrawes pan syllodd hi trwy'r ffenestr. Gofynnwyd tynnu ei ffôn symudol o'i bag a defnyddio'r nod clwyd ThePlanesHaveStopped ar wefan newyddion ac ar Trydar. (TV: The Magician's Apprentice)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.