FANDOM


Muto Genesis

Term difenwol am y bobl a gafodd eu mwtadu yn ystod y Rhyfel Mil Flwyddyn rhwng y Thals a'r Kaledau ar Skaro oedd "Mwtos", neu "Mutos" yn Saesneg.

Bioleg Golygu

Roedd y Mwtos yn edrych yn debyg i Thals neu Kaledau camffurffiedig, ond roedd lyna lawer o fwtadiad gwahanol. Roedd y Mwtos yn byw yn nhiroedd gwylltion Skaro. Ceisiodd y Mwtos fyw yn nhir diffaith ymbelydrol, ac fe'u helwyd yn aml gan y Thals a defnyddiwyd fel llafur gorfodol.

Hanes Golygu

Gyrrwyd y pobl a oedd wedi'u mwtadu i'r tiroedd gwylltion fel ymgais i barhau purdeb hiliol. Defynyddiwyd hwy fel llafur gorfodol gan y Thals.

Camgymerwyd Sarah Jane Smith am Mwto gan y Thals, wedyn ei ffeindio yn y tiroedd gwylltion. Adeiladodd y Thals eu teflyn niwtronig a gorfododd Mwtos i'i lwytho heb cysgod rhan y pelydriad.

Gwrthryfelodd y Mwtos â Sarah Jane yn erbyn y Thals, ond saethwyd y rhan fwyaf o'r Mwtos yn y frwydyr hon. (TV: Genesis of the Daleks)

Ymhelodd y Mwtos â chanibiliaeth. (SAIN: Davros, Purity)

Dywedodd Davros bod y Mwtos yn "weak, tattered, crippled relics of the war". (SAIN: Purity)

Roedd gas gan y Mwtos cael eu galw'n Mwtos. (SAIN: Guilt)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.