FANDOM


Nardole
NardoleLooksLeft4
Rhywogaeth: Traws-ddynol, Seiborg
Lle tarddiad: Mendorax Dellora
Gwelwyd yn gyntaf: The Husbands of River Song
Ymddangosiadau: TV: The Return of Doctor Mysterio

TV: The Pilot

Actor: Matt Lucas
Nardole oedd cydymaith y Deuddegfed Doctor a cyn-weithiwr River Song.

Tra gweithio dros Dr Song ar Mendorax Dellora, torrwyd ei ben gan y gorff y Brenin Hydroflax. Defnyddiwyd gan Hydroflax lleoli Dr Song. (TV: The Husbands of River Song)

Wedyn y dau deg pedwar blwyddyn ar Darillium, aeth River i'i marwolaeth yn y Llyfrgell, ac ailosodwyd Nardole gan y Doctor achos nid oedd y Doctor yn eisiau bod ar ei ben ei hun. (TV: The Return of Doctor Mysterio)

Bywgraffiad Golygu

Gweithio dros River Song Golygu

I'w hychwanegu.

Teithio gyda'r Doctor Golygu

Emperor Nardole (TRODM)

Nardole ar y reolaethau'r TARDIS, wedyn "tipyn bach stop-offs damweiniol". (TV: The Return of Doctor Mysterio)

Wedyn bwrw dau deg pedwar blwyddyn gyda River Song, roedd y Deuddegfed Doctor yn poeni ynghylch bod ar ei ben ei hun. Achos hynny, ailosododd y Doctor fo, a ymunodd Nardole ei deithiau yn y TARDIS i wneud yn sicr ni fyddai'r Doctor yn gwneud rhywbeth anfoesol yn canlyn ei marwolaeth.

Ynghyd, ymchwilion nhw Harmony Shoal gyda'r help "The Ghost". Bwriodd hefyd rhyw amser fel Ymerawdwr Caer Gystennin, yn cofio ei reoli fel "firmly, but wisely". (TV: The Return of Doctor Mysterio)

Bwriodd y Doctor a Nardole nifer o ganrif yn y Prifysgol St Luke's, yn Mryste. Yna, cadawon nhw llygad barcud ar gromgell gudd o dan y campws. Ar y Ddaear, daeth y Doctor darlithwr a daeth Nardole ei valet. (TV: The Pilot)

Personoldeb Golygu

Roedd Nardole yn ffyddlon a diymhongar. Meddylodd ei ddyletswydd i wneud yn sicr yr oedd yn Doctor yn iawn wedyn y farwolaeth River Song. (TV: The Return of Doctor Mysterio)

Roedd yn ofnus ac allai dangos ofn mawr pan wynebodd perygl. Roedd ganddo ofn mawr o uchderau. (TV: The Husbands of River Song)

Sgiliau Golygu

Gall Nardole yn llywio'r TARDIS, talent prin yn y cymdeithion blaenorol y Doctor. (TV: The Return of Doctor Mysterio)

Yn canlyn ei ailgyfosodiad, roedd ganddo rychwant oes hirach na unrhyw bod dynol normal. Arhosodd yn St. Luke's yn ystod nifer o ganrif heb haneiddio. (TV: The Pilot)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.