FANDOM


Planed gorsiog yn y gyfundrefn Tau Ceti oedd Ogros. Roedd y gorsydd o Ogros llawn o asidau amino a phroteinau, llyncwyd gan yr Ogri, fform bywiol seiliedig-silicon brodor, am fwyd. Roedd ganndo'r Bedwerydd Doctor feddwl bach o Ogros.

Cymerwyd tri Ogri o Ogros gan y Cessair o Diplos y torrodd Erthygl 7594 o'r Siartr Galaethol. Dychwelwyd nhw wedyn traddododd y ddedfryd. (TV: The Stones of Blood)