FANDOM


Olew ymdeimladol
Sentinent oil The Pilot
Rhywogaeth: Olew
Lle tarddiad: Anhysbys
Gwelwyd yn gyntaf: The Pilot
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Stephanie Hyam

Nicholas Briggs (llais)

Roedd pwll olew ymdeimladol yn weddill gan long ofod yr oedd wedi glanio'n blaenorol ym Mryste. Gallodd yr olew yn watwar bodau eraill, goroesi taniad o gwn Dalek, targedu teithwyr a chanlyn nhw rhwng amser a gofod.

Tarodd Heather ar y pwll tu allan y Prifysgol St Luke's, yn nodi rhywbeth od gyda ei adlewyrchiad. Ceisiodd dangos y pwll i Bill Potts, ond hyd yn oed os gwyddai Bill yr oedd rhywbeth yn anghywir, methodd Bill yn gweld y cymesuredd ei adlewyrchiad.

Dywedodd Bill ei phrofiad wrth y Deuddegfed Doctor, ond cyn ei gallodd diwedd ei eglurhad, roedd y Doctor wedi dechrau rhedeg i'r safle. Darganfodd y Doctor ar unwaith y problem gyda'r adlewyrchiad. Nododd y Doctor eto y marciau llosg mewn patrwm cylchol o gwmpas y pwll, a honnodd yr oedd y marciau yn ddiflas, yn arwain Bill ymaith. Heb yn wybod iddynt, dechreuodd yr olew ymaith ei sbot. Yn hwyrach, gwelodd Bill yr olew yn ei ystafell ymolchi, yn y ffurff o Heather.

Rhedegodd Bill yn cyflym i'r prifysgol, ond roedd yr olew yna eto, ail-ddweud popeth yr oedd Bill yn dweud iddi. Rhedegodd Bill tu fewn y swyddfa'r Doctor, yn clo'r drws gyda chadair. Gallodd y pwll yn llifo o dan y drws ac ailymddangos fel Heather. Aeth y Doctor yn Bill yn y TARDIS a theithon i'r gromgell. Wedyn deall nid oedd y pwll eisiau'r gromgell, teithodd y Doctor - gyda Bill a Nardole - i Sydney, a chanlynodd yr olew.

Puddle at the planet

Mae'r olew yn canlyn Bill i blaned arall. (TV: The Pilot)

Roedd y Doctor eisiau deall y cyfyngiadau'r olew, teithiodd y Doctor 23 miliwn blwydd yn y dyfodol i blaned arall. Canlynodd yr olew tryw amser i'r blaned hon eto. Aeth y Doctor a Bill tu fewn y TARDIS a glaniodd ar ganol y Ryfel Dalek-Movellan i geisiau difodi'r olew gyda Dalek.

Heather let go of Bill

Mae'r pwll yn stopio canlyn Bill pan rhuddhwyd ei addewid. (TV: The Pilot)

Saethwyd yr olew gan Dalek ond mae hi'n goroesi yn hawdd, ail-ddweud yr arwyddair y Dalek ("exterminate"). Roedd y Doctor a Bill wedi trapio gan Dalek arall, ond dateglwyd yr oedd y Dalek y pwll dan gochl. Roedd yn eglur i Bill yr oedd yr olew yn canlyn hi achos ei addewid. Dywedodd Bill wrth y pwll i gadael hi fynd. Cytunodd y pwll ac arhosodd yn y rhyfel. (TV: The Pilot)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.