Doctor Who Wici Cymraeg

Yn golygu

Pedwerydd Doctor

1
  • Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.
Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 9: Llinell 9:
   
 
Gyda rhybuddion o'r [[The Watcher (Logopolis)|Watcher]], endid o'r dyfodol agos y Doctor, allai'r Pedwerydd Doctor yn paratoi. Oherwydd y difrodi y rheolaethau'r telesgop radio [[Prosiect Pharos|Pharos]] gan y Meistr, cympodd y Doctor uchder mawr oddi ar y telesgop. Yn dioddef gan anafau mawrion, helpwyd y Doctor gan y Watcher yn ei foment olaf, sydd wedi'i cysylltu â fo. Ynghyd, adfywion nhw yn ei [[Pumed Doctor|ymgorfforiad nesaf]].
 
Gyda rhybuddion o'r [[The Watcher (Logopolis)|Watcher]], endid o'r dyfodol agos y Doctor, allai'r Pedwerydd Doctor yn paratoi. Oherwydd y difrodi y rheolaethau'r telesgop radio [[Prosiect Pharos|Pharos]] gan y Meistr, cympodd y Doctor uchder mawr oddi ar y telesgop. Yn dioddef gan anafau mawrion, helpwyd y Doctor gan y Watcher yn ei foment olaf, sydd wedi'i cysylltu â fo. Ynghyd, adfywion nhw yn ei [[Pumed Doctor|ymgorfforiad nesaf]].
 
== Bywgraffiad ==
 
 
=== Rhagarwyddo ===
 
Dywedwyd y [[Trydedd Doctor]] gan [[Sarah Jane Smith]] yr oedd hi yna yn ystod ei adfywiad. Yn ôl Sarah Jane, roedd y Pedwerydd Doctor yn "teeth and curls". ([[TV]]: ''[[The Five Doctors (stori deledu)|The Five Doctors]]'')
 
 
=== Ar ôl ei adfywiad ===
 
Digwyddiodd y marwolaeth y Trydedd Doctor deg blwydd wedyn y difrod ymbelydredd caled, achoswyd gan y ffau'r [[The Great One (Planet of the Spiders)|Great One]], i'i gorff. ([[PRÔS]]: ''[[Love and War (nofel)|Love and War]]'') Aeth y Doctor yn ôl i'r Ddaear i ddiwedd ei fywyd yn y cwmni o Sarah Jane a'r [[Alistair Gordon Lethbridge-Stewart|Brigadydd]]. Ni allai'r Doctor adfywio oherwydd difrod eithaf. Gyda'r cymorth [[K'anpo Rimpoche]], adfywiodd y Doctor yn llwyddiannus. ([[TV]]: ''[[Planet of the Spiders (stori deledu)|Planet of the Spiders]]'')
 
 
Yn ei gorff newydd, roedd y Doctor yn ddryslyd, mwngialodd fo pethau ar hap o anturiau blaenorol, a roedd yn flinedig iawn. Symudwyd y Doctor i'r clafdy, dan y gofal y swyddog meddygol [[Harry Sullivan]]. Sut bynnag, llwyddodd y Doctor twyllo fo a gadael yn [[TARDIS y Doctor|ei TARDIS]]. ([[TV]]: ''[[Robot (stori deledu)|Robot]]'')
 
 
Yn dianc y pendcadlys UNIT, mi wnaeth y Doctor yn ymweld [[Pesca]], ([[SAIN]]: ''[[Doctor Who and the Pescatons (stori sain)|Doctor Who and the Pescatons]]'') a [[Planed|phlaned]] gwladychwyd gan y [[cyrch Mordee]], a chyfarfododd fo'r cyfrifriadur grymus y long wladfa, [[Xoanon]]. Atgyweiriodd fo'r cyfrifriadur ond argraffodd fo ei gof ei hun arno, yn gadael y cyfrifriadur gyda phersonoliaethau hollt. ([[TV]]: ''[[The Face of Evil (stori deledu)|The Face of Evil]]'')
 
 
Yn dychwelyd i UNIT gyda'i broblemau ymwybyddiaeth, gofynwyd y Doctor gan y Brigadydd i helpu gyda'r [[Think Tank]] a'u [[robot]] gwallgof, [[K1]]. Wedyn, dychwelodd i'r TARDIS gyda Sarah Jane a Harry, gadael cinio gwadd yn Buckingham Palace i deithio heb dweud rhywbeth wrth y Brigadydd. ([[TV]]: ''[[Robot (stori deledu)|Robot]]'')
 
 
=== Y ''Goleufa Nerva'' ===
 
Oherwydd yr ymyriant o'r [[rheolydd helmig]] gan Harry, glaniodd y TARDIS ar yr [[Goleufa Nerva|Orsaf Ofod Nerva]]. Yna, daeth yn glir yr oedd y ddynoliaeth wedi'i rhewi'n gryogenig i aros am y gwella'r Ddaear wedyn cyfnod o [[Ffagliad heulol|ffagliadau heulol]]. Sut bynnag, ar y Goleufa, defnyddiwyd y bodau dynol fel bwyd gan y Wirrn. Mi wnaeth y Frenhines Wirrn yn defnyddio'r Goleufa fel deorfa, a nifer larfâu wedi'i geni. Bu marw y Frenhines o drydanladdiad gan y auto-gard 500,000-folt y Goleufa. Dechreuon y larfâu i fwyta'r bodau dynol. Wrth lwc, twyllodd [[Lazar|Noah]] (bod dynol wedi'i drawsnewidiedig yn Wirrn) y Wirrn eraill i'u lladd eu hunan. Aeth y Doctor, Sarah a Harry i'r Ddaear i repario'r [[transmat]] tra ddefrodd [[Vira]], y meditech ar Nerva, y criw cyfan. ([[TV]]: ''[[The Ark in Space (stori deledu)|The Ark in Space]]'')
 
 
Ar y Ddaear, daeth y tîm TARDIS o hyd yr oedd y [[Sontaran]] [[Styre]] wedi bod yn abrofi ar fodau dynol i geisiau deall nhw cyn ymosodiad. Cyhuddwyd y Doctor o'r lofruddiaeth swyddog [[GalSec]] o criw, sydd wedi bod yn llithio i'r Ddaear ac yn lladd gan Styre. Wedyn dianc nhw, achubodd fo Sarah Jane o abfrawd. Gyda darn o'r system Nerva lladrad, smaliodd y Doctor yr oedd Styre wedi lladd fo.
 
 
Yn gwybod ni fyddai Sontaran erioed gwrthod ymladdfa hyd angau, aeth y Doctor yn ôl i frwydro Styre. Daeth Styre yn flinedig, ond rhodd hynny digon o amser i Harry i ddifrodi y long Styre. Wedyn y taniad y long Styre, bu marw fo. Argyhoeddwyd y Sontarans gan y Doctor i canslo eu ymosodiad. Gyda'r technoleg transmat, dechreuodd y tîm i ddychwelyd i Nerva i ffeindio'r TARDIS. ([[TV]]: ''[[The Sontaran Experiment (stori deledu)|The Sontaran Experiment]]'')
 
 
Yn rhyng-gipio eu transmat, ymddangosodd yr [[Arglwydd Amser]] [[Valyes]] i'r Doctor a gorfodi fo i ymgymryd â thasg ar ran yr Arglwyddi Amser: rhwystro'r greadigaeth y [[Dalek|Dalekau]] neu troi'r Dalekau llai ymosodol. Rhodd Valyes [[modrwy amserol]] i'r Doctor i dychwelyd i'r TARDIS. Pan gyrrhaeddodd y Doctor ar [[Skaro]] gyda Sarah a Harry, cipwyd fo mewn rhyfel rhwng y [[Kaled|Kaledau]] a'r [[Thal|Thals]]. Roedd y Thals a Harry wedi'u dal gan y Kaledau. Wrth gael ei holi, cyfarfodd y Doctor y greawdwr y Dalekau, gwyddonydd gwallgof ond clyfar iawn, [[Davros]]. Roedd Davros eisiau mwtadu Kaledau mewn ffurff olaf a pherffaith. Ni allai'r Doctor aros y plan Davros, ond gallodd fo argyfoeddi Davros i greu creaduriaid gwell.
 
 
Gorfodwyd y Doctor i ddatgelu pob gorchfygiad y Dalekau yn y dyfodol i Davros. Roedd y Doctor eisiau deall y mesur gwir y gwallgofrwydd Davros. Gofynodd fo i Davros beth byddai'n wneud os caeth digon pŵer i ddiwedd pob bywyd yn y bydysawd. Arswydwyd y Doctor gan yr ateb. Yn osgoi, distriywiodd y Doctor pob cyfnod o'r gorchfydiadau dyfodol i cadw popeth yr un.
 
 
Gyda'r gallu i ddinistr pob Dalek ar Skaro, sylweddolodd y Doctor fod heb y Dalekau, ni fyddai cynghreiriau a chysylltiadau. Credodd fo hefyd ni fyddai'r hawl i ddinistr unrhyw rhywogaeth. Roedd y tîm wedi'i osgoi cyn trodd y Dalekau eu cefn ar Davros. ([[TV]]: ''[[Genesis of the Daleks (stori deledu)|Genesis of the Daleks]]'')
 
 
Yn y diwedd, cyrhaeddodd y tîm yn y Goleufa Nerva. Sut bynnag, roedd eu cyrhaeddiad rhy gynnar yn y llinell amser, yn ystod ei chylchdro'r blaned [[Iau (planed)|Iau]]. Doedd y Doctor, Sarah a Harry ddim dewis ond aros am y [[TARDIS y Doctor|TARDIS]] ar long Nerva. Tra aros am y TARDIS, ceisiodd y Doctor aros ymladd Cyberman ar y pobl [[Voga]], planed euraidd. Roedd eisiau'r Cybermen distrywio'r prif adnodd yr arfau dynol yn y [[Rhyfeloedd Seiber]] (''Cyber-Wars''). Gallodd y Doctor trechu'r Cybermen ac atal nhw rhag distrywio Voga. O'r diwedd yn y TARDIS, galwyd y Doctor gan y [[Alistair Gordon Lethbridge-Stewart|Brigadydd]] trwy'r [[telegraff gofod-amser]]. ([[TV]]: ''[[Revenge of the Cybermen (stori deledu)|Revenge of the Cybermen]]'')
 
 
Yn [[Loch Ness]], yn [[yr Alban]], cyfarfododd y Doctor, Sarah a Harry gyda'r Brigadydd. Yna darganfodd y grŵp yr oedd hil aliwn enwyd y [[Zygon|Zygonau]] yn cynllunio defnyddio [[Skarasen]] i ymosod [[Llundain]]. Defnyddiwyd bodau dynol lleol gan y Zygonau i trawsffurfio eu hunain, yn defnyddio'r bodau dynol fel cuddwisgoedd. Yn y diwedd, ffeindiodd y tîm y lleoliad eu llong ofod. Gallon nhw achub pawb o'r peiriannau '[[body-print]]'. Wedyn, achosodd y Doctor y llong i hunanddinistrio.
 
 
Prysurodd y Doctor, Harry a Sarah i Lundain. Yna, defnyddiodd y Doctor trilanic activator rheoli'r symudiad y Skarasen. Mi wnaeth y Skarasen yn bwyta y peiriant a daeth yn ôl i Loch Ness. Achubwyd Llundain gan y Doctor. Sut bynnag, roedd y Skarasen yn gweledig gan y boblogaeth. Dychwelodd y Doctor i'r Alban i geal y TARDIS. Dewisodd Harry i gadael y TARDIS, ond parhodd y Doctor a Sarah teithio. ([[TV]]: ''[[Terror of the Zygon (stori deledu)|Terror of the Zygon]]'')
 
 
=== Cerdded mewn tragwyddoldeb ===
 
Cyrhaeddodd y Doctor a Sarah nesaf ar [[Zeta Minor]], 30,000 blwydd yn y dyfodol. Cyhuddedig o ladd y criw o fwynwyr a cheisiodd cloddio'u planed i ffeindio tanwydd eiledol i gymryd lle eu haul yn marw, deallodd y Doctor fod y blaned y terfyn rhwng y [[Gofod-N|bydysawd normal]] a'r bydysawd [[gwrthfater]]. Roedd yr arweinydd y criw, Prof. [[Sonerson]] wedi bod yn heintus gyda gwrthfater. Gyda ei bŵer newydd, gallodd Sonerson defnyddio'r gwrthfater i mymïo bodau bywiol. Triciodd y Doctor y "Dyn Gwrthfater" yn ei TARDIS, a ciciodd fo mewn pwll gwrthfater, yn rhyddau'r long gyrch ac yn gwella'r profesor i normal. ([[TV]]: ''[[Planet of Evil (stori deledu)|Planet of Evil]]'')
 
 
Yn ceisio dychwelyd i [[Unified Intelligence Taskforce|UNIT]], cyrhaeddodd y Doctor yn y lle cywir ond yn y blwyddyn angywir, [[1911]]. Yna, roedd y Doctor angen rhwystro'r [[Osiran]], [[Sutekh]], olaf rhag dianc o'i garchar, lleolwyd yn un o'r Pyramidiau Mawr, a distrywio'r bydysawd. Roedd y Doctor yn aflwyddiannus a theithodd Sutekh i'r blaned [[Mawrth (planed)|Mawrth]]. Sut bynnag, gallodd y Doctor oedi ei [[Telegludo|delegludiad]] i'r [[Y Ddaear|Ddaear]] i barhau 11,000 blwydd. Heneiddiodd Sutekh i'i farw. ([[TV]]: ''[[Pyramids of Mars (stori deledu)|Pyramids of Mars]]'')
 
 
Wedyn, glaniodd y TARDIS mewn tref a ymwelodd Sarah Jane yn blaenorol i ymchwilio am erthygl papur newydd. Sut bynnag, sylweddolodd y tîm yr oedd ffacsimili o'r tref, ar blaned arall, gyda phoblogaeth o androidau, rheoledig gan y [[Kraal|Kraals]]. Death y blaned gartref y Kraals yn anghyfaneddol, yn arwain y Kraals i greu plan i dileu pob bywyd o'r [[Y Ddaear|Ddaear]] gyda firws, ac wedyn ailboblogi'r blaned gyda eu hil eu hunan. Wedyn, creuodd y Kraals copi android o Sarah Jane. Yn darganfod y gwirionedd, ffeindiodd ac achubodd y Doctor y wir Sarah Jane. Gyda'r help o UNIT a [[Harry Sullivan]], roedd y Doctor yn gallu stopio'r aliwns ac achub y pobl y dref o'r Kraals. ([[TV]]: ''[[The Android Invasion (stori deledu)|The Android Invasion]]'')[[en:Fourth Doctor]]
 
[[it:Quarto Dottore]]
 
[[cs:Čtvrtý Doktor]]
 
[[bg:Четвъртият Доктор]]
 
[[es:Cuarto Doctor]]
 
[[nl:Vierde Doctor]]
 
[[ro:Al Patrulea Doctor]]
 
[[ru:Четвёртый Доктор]]
 
[[de:Vierter Doctor]]
 
[[fr:Quatrième Docteur]]
 
[[Categori:Arglwyddi Amser sydd wedi bod tu fewn TARDIS y Doctor]]
 
[[Categori:Pedwerydd Doctor]]
 
[[Categori:Llywyddion Arglwydd Amser]]
 
[[Categori:Preswylwyr Gallifrey]]
 
[[Categori:Ymgorfforiadau'r Doctor]]
 
[[Categori:Teithwyr amser]]
 
[[Categori:Unigolion gyda galluoedd seicig]]
 
[[Categori:Unigolion sydd wedi gweld adfywio]]
 
[[Categori:Teithwyr rhwng bydysodau]]
 
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template