Doctor Who Wici Cymraeg

Yn golygu

Pedwerydd Doctor

1
  • Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.
Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 37: Llinell 37:
 
Gyda'r gallu i ddinistr pob Dalek ar Skaro, sylweddolodd y Doctor fod heb y Dalekau, ni fyddai cynghreiriau a chysylltiadau. Credodd fo hefyd ni fyddai'r hawl i ddinistr unrhyw rhywogaeth. Roedd y tîm wedi'i osgoi cyn trodd y Dalekau eu cefn ar Davros. ([[TV]]: ''[[Genesis of the Daleks (stori deledu)|Genesis of the Daleks]]'')
 
Gyda'r gallu i ddinistr pob Dalek ar Skaro, sylweddolodd y Doctor fod heb y Dalekau, ni fyddai cynghreiriau a chysylltiadau. Credodd fo hefyd ni fyddai'r hawl i ddinistr unrhyw rhywogaeth. Roedd y tîm wedi'i osgoi cyn trodd y Dalekau eu cefn ar Davros. ([[TV]]: ''[[Genesis of the Daleks (stori deledu)|Genesis of the Daleks]]'')
   
Yn y diwedd, cyrhaeddodd y tîm yn y Goleufa Nerva. Sut bynnag, roedd eu cyrhaeddiad rhy gynnar yn y llinell amser, yn ystod ei chylchdro'r blaned [[Iau (planed)|Iau]]. Doedd y Doctor, Sarah a Harry ddim dewis ond aros am y [[TARDIS y Doctor|TARDIS]] ar long Nerva. Tra aros am y TARDIS, ceisiodd y Doctor aros ymladd Cyberman ar y pobl [[Voga]], planed euraidd. Roedd eisiau'r Cybermen distrywio'r prif adnodd yr arfau dynol yn y [[Rhyfeloedd Seiber]] (''Cyber-Wars''). Gallodd y Doctor trechu'r Cybermen ac atal nhw rhag distrywio Voga. O'r diwedd yn y TARDIS, galwyd y Doctor gan y [[Alistair Gordon Lethbridge-Stewart|Brigadydd]] trwy'r [[telegraff gofod-amser]]. ([[TV]]: ''[[Revenge of the Cybermen (stori deledu)|Revenge of the Cybermen]]'')
+
[''Revenge of the Cybermen]''
   
 
Yn [[Loch Ness]], yn [[yr Alban]], cyfarfododd y Doctor, Sarah a Harry gyda'r Brigadydd. Yna darganfodd y grŵp yr oedd hil aliwn enwyd y [[Zygon|Zygonau]] yn cynllunio defnyddio [[Skarasen]] i ymosod [[Llundain]]. Defnyddiwyd bodau dynol lleol gan y Zygonau i trawsffurfio eu hunain, yn defnyddio'r bodau dynol fel cuddwisgoedd. Yn y diwedd, ffeindiodd y tîm y lleoliad eu llong ofod. Gallon nhw achub pawb o'r peiriannau '[[body-print]]'. Wedyn, achosodd y Doctor y llong i hunanddinistrio.
 
Yn [[Loch Ness]], yn [[yr Alban]], cyfarfododd y Doctor, Sarah a Harry gyda'r Brigadydd. Yna darganfodd y grŵp yr oedd hil aliwn enwyd y [[Zygon|Zygonau]] yn cynllunio defnyddio [[Skarasen]] i ymosod [[Llundain]]. Defnyddiwyd bodau dynol lleol gan y Zygonau i trawsffurfio eu hunain, yn defnyddio'r bodau dynol fel cuddwisgoedd. Yn y diwedd, ffeindiodd y tîm y lleoliad eu llong ofod. Gallon nhw achub pawb o'r peiriannau '[[body-print]]'. Wedyn, achosodd y Doctor y llong i hunanddinistrio.
Llinell 43: Llinell 43:
 
Prysurodd y Doctor, Harry a Sarah i Lundain. Yna, defnyddiodd y Doctor trilanic activator rheoli'r symudiad y Skarasen. Mi wnaeth y Skarasen yn bwyta y peiriant a daeth yn ôl i Loch Ness. Achubwyd Llundain gan y Doctor. Sut bynnag, roedd y Skarasen yn gweledig gan y boblogaeth. Dychwelodd y Doctor i'r Alban i geal y TARDIS. Dewisodd Harry i gadael y TARDIS, ond parhodd y Doctor a Sarah teithio. ([[TV]]: ''[[Terror of the Zygon (stori deledu)|Terror of the Zygon]]'')
 
Prysurodd y Doctor, Harry a Sarah i Lundain. Yna, defnyddiodd y Doctor trilanic activator rheoli'r symudiad y Skarasen. Mi wnaeth y Skarasen yn bwyta y peiriant a daeth yn ôl i Loch Ness. Achubwyd Llundain gan y Doctor. Sut bynnag, roedd y Skarasen yn gweledig gan y boblogaeth. Dychwelodd y Doctor i'r Alban i geal y TARDIS. Dewisodd Harry i gadael y TARDIS, ond parhodd y Doctor a Sarah teithio. ([[TV]]: ''[[Terror of the Zygon (stori deledu)|Terror of the Zygon]]'')
   
=== Cerdded mewn tragwyddoldeb ===
+
[[en:Fourth Doctor]]
Cyrhaeddodd y Doctor a Sarah nesaf ar [[Zeta Minor]], 30,000 blwydd yn y dyfodol. Cyhuddedig o ladd y criw o fwynwyr a cheisiodd cloddio'u planed i ffeindio tanwydd eiledol i gymryd lle eu haul yn marw, deallodd y Doctor fod y blaned y terfyn rhwng y [[Gofod-N|bydysawd normal]] a'r bydysawd [[gwrthfater]]. Roedd yr arweinydd y criw, Prof. [[Sonerson]] wedi bod yn heintus gyda gwrthfater. Gyda ei bŵer newydd, gallodd Sonerson defnyddio'r gwrthfater i mymïo bodau bywiol. Triciodd y Doctor y "Dyn Gwrthfater" yn ei TARDIS, a ciciodd fo mewn pwll gwrthfater, yn rhyddau'r long gyrch ac yn gwella'r profesor i normal. ([[TV]]: ''[[Planet of Evil (stori deledu)|Planet of Evil]]'')
 
 
Yn ceisio dychwelyd i [[Unified Intelligence Taskforce|UNIT]], cyrhaeddodd y Doctor yn y lle cywir ond yn y blwyddyn angywir, [[1911]]. Yna, roedd y Doctor angen rhwystro'r [[Osiran]], [[Sutekh]], olaf rhag dianc o'i garchar, lleolwyd yn un o'r Pyramidiau Mawr, a distrywio'r bydysawd. Roedd y Doctor yn aflwyddiannus a theithodd Sutekh i'r blaned [[Mawrth (planed)|Mawrth]]. Sut bynnag, gallodd y Doctor oedi ei [[Telegludo|delegludiad]] i'r [[Y Ddaear|Ddaear]] i barhau 11,000 blwydd. Heneiddiodd Sutekh i'i farw. ([[TV]]: ''[[Pyramids of Mars (stori deledu)|Pyramids of Mars]]'')
 
 
Wedyn, glaniodd y TARDIS mewn tref a ymwelodd Sarah Jane yn blaenorol i ymchwilio am erthygl papur newydd. Sut bynnag, sylweddolodd y tîm yr oedd ffacsimili o'r tref, ar blaned arall, gyda phoblogaeth o androidau, rheoledig gan y [[Kraal|Kraals]]. Death y blaned gartref y Kraals yn anghyfaneddol, yn arwain y Kraals i greu plan i dileu pob bywyd o'r [[Y Ddaear|Ddaear]] gyda firws, ac wedyn ailboblogi'r blaned gyda eu hil eu hunan. Wedyn, creuodd y Kraals copi android o Sarah Jane. Yn darganfod y gwirionedd, ffeindiodd ac achubodd y Doctor y wir Sarah Jane. Gyda'r help o UNIT a [[Harry Sullivan]], roedd y Doctor yn gallu stopio'r aliwns ac achub y pobl y dref o'r Kraals. ([[TV]]: ''[[The Android Invasion (stori deledu)|The Android Invasion]]'')[[en:Fourth Doctor]]
 
 
[[it:Quarto Dottore]]
 
[[it:Quarto Dottore]]
[[cs:Čtvrtý Doktor]]
 
 
[[bg:Четвъртият Доктор]]
 
[[bg:Четвъртият Доктор]]
 
[[es:Cuarto Doctor]]
 
[[es:Cuarto Doctor]]
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template