FANDOM


Pedwerydd Doctor
FourthDoctor
Prif aliasau Gweld y rhestr
Rhywogaeth Arglwydd Amser
Cysylltiadau UNIT
Lle geni Gallifrey
Gweledig yn gyntaf Planet of the Spiders
Ymddangosiadau Gweld y rhestr
Prif actor Tom Baker
Actorau llais arall Jon Culshaw

Pat Ruins

Fideos
No Doctor I'm the Doctor! - Doctor Who - Robot - BBC

No Doctor I'm the Doctor! - Doctor Who - Robot - BBC


Gyda blys crwydro a chwilfrydedd tuag archwilio amser ac ofod wedi'i adnewyddu, dechreuodd y Pedwerydd Doctor ei fywyd newydd teithio trwy'r Cosmos gyda'i ffrindiau Sarah Jane Smith a Harry Sullivan. Wedyn arhosiad byr ar long y TARDIS, aeth Harry adref, a pharheuodd y Doctor a Sarah hyd ei alwad taer i Gallifrey gan yr Arglwyddi Amser. Oherwydd y gwaharddiad o rywogaethau bychan ar Gallifrey, doedd gan y Doctor dim dewis ond mynd â Sarah adref.

Wedyn brwydro gyda'r Meistr ar Gallifrey, cyfarfododd a theithiodd gyda Leela o'r Sevateem. Yn ystod ei deithio gyda Leela, ennillodd y Doctor cydymaith newydd - y ci robot, K9. Mynd yn ôl unwaith eto i Gallifrey i aros yr ymosodiad Vardan, penderfynon Leela a K9 i aros yna.

Yn canlyn y gorchmwn y Gwarchodwr Gwyn, dechreuodd y Doctor chwilio am yr Allwedd Amserol gyda Arglwyddes Amser Romana a K9 Math II. Pan ddiweddwyd yr ymchwil, aeth y tîm ar ffo o'r Gwarchodwr Du. Cyn bo hir, adfywiodd Romana yn gorff newydd a pharhodd hi teithio gyda'r Doctor a K9. Pan geision nhw ateb galwad o Gallifrey, aeth y triawd ar ddamwain i'r bydysawd llai o E-Space.

Yn ystod ei deithiau yn E-Space, ennillodd y Doctor cydymaith newydd Adric, athrylith mathemateg glaslanc. Arhoson Romana a K9 ar ôl yn E-Space tra'r Doctor ac Adric yn cychwyn am N-Space. Yna, cyfarfodon tywysoges Trakenite enwyd Nyssa, a bod dynol enwyd Tegan. Ynghyd, arhoson nhw yn llwyddiannus y dinistr y bydysawd gan y Meistr. Sut bynnag, bu marw y Doctor yn y proses.

Gyda rhybuddion o'r Watcher, endid o'r dyfodol agos y Doctor, allai'r Pedwerydd Doctor yn paratoi. Oherwydd y difrodi y rheolaethau'r telesgop radio Pharos gan y Meistr, cympodd y Doctor uchder mawr oddi ar y telesgop. Yn dioddef gan anafau mawrion, helpwyd y Doctor gan y Watcher yn ei foment olaf, sydd wedi'i cysylltu â fo. Ynghyd, adfywion nhw yn ei ymgorfforiad nesaf.

Bywgraffiad

Rhagarwyddo

Dywedwyd y Trydedd Doctor gan Sarah Jane Smith yr oedd hi yna yn ystod ei adfywiad. Yn ôl Sarah Jane, roedd y Pedwerydd Doctor yn "teeth and curls". (TV: The Five Doctors)

Ar ôl ei adfywiad

Digwyddiodd y marwolaeth y Trydedd Doctor deg blwydd wedyn y difrod ymbelydredd caled, achoswyd gan y ffau'r Great One, i'i gorff. (PRÔS: Love and War) Aeth y Doctor yn ôl i'r Ddaear i ddiwedd ei fywyd yn y cwmni o Sarah Jane a'r Brigadydd. Ni allai'r Doctor adfywio oherwydd difrod eithaf. Gyda'r cymorth K'anpo Rimpoche, adfywiodd y Doctor yn llwyddiannus. (TV: Planet of the Spiders)

Yn ei gorff newydd, roedd y Doctor yn ddryslyd, mwngialodd fo pethau ar hap o anturiau blaenorol, a roedd yn flinedig iawn. Symudwyd y Doctor i'r clafdy, dan y gofal y swyddog meddygol Harry Sullivan. Sut bynnag, llwyddodd y Doctor twyllo fo a gadael yn ei TARDIS. (TV: Robot)

Yn dianc y pendcadlys UNIT, mi wnaeth y Doctor yn ymweld Pesca, (SAIN: Doctor Who and the Pescatons) a phlaned gwladychwyd gan y cyrch Mordee, a chyfarfododd fo'r cyfrifriadur grymus y long wladfa, Xoanon. Atgyweiriodd fo'r cyfrifriadur ond argraffodd fo ei gof ei hun arno, yn gadael y cyfrifriadur gyda phersonoliaethau hollt. (TV: The Face of Evil)

Yn dychwelyd i UNIT gyda'i broblemau ymwybyddiaeth, gofynwyd y Doctor gan y Brigadydd i helpu gyda'r Think Tank a'u robot gwallgof, K1. Wedyn, dychwelodd i'r TARDIS gyda Sarah Jane a Harry, gadael cinio gwadd yn Buckingham Palace i deithio heb dweud rhywbeth wrth y Brigadydd. (TV: Robot)

Y Goleufa Nerva

I'w hychwanegu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.