FANDOM


Peilot
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Blood and Ice
Ymddangosiadau: n/a
Actor: n/a
Yn 2048, hedfanodd peilot hofrennydd sydd yn cymryd ymwelwyr i'r Prifysgol Snowcap ac yn ôl. Yn gyntaf, gwrthododd fo'n cymryd Quinn Norton, myfyriwr agored i'r rhew Antarctig, oherwydd y rhagoriad y terfyn pwysau. Yn y diwedd, cytunodd pan ddewisodd y Deuddegfed Doctor a Clara Oswald i aros am y trip nesaf. Cymherodd y peilot Quinn i'r Gofod McMurdo.

Yn fuan ar ôl yr esgyniad, cwympodd y hofrennydd, a bu marw pawb ar long, yn cynnwys Quinn a'r peilot. (COMIG: Blood and Ice)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.