FANDOM


Sonic-Pen-Ten

Y Degfed Doctor gyda'r pen sonig. (TV: Partners in Crime)

Dyfais ddu lyfn oedd y pen sonig. Mi gaeth y ddyfais gan Metron Cofelia, a gweithodd yn debyg i'r sgriwdreifar sonig y Doctor. Defnyddiodd y Doctor ei sgriwdreifar i achosi gwreichion o'r pen sonig. Cwympodd y pen o'r llaw Cofelia, a dalwyd gan y Doctor.

Mewn trafodaeth gyda Cofelia, eglurodd y Degfed Doctor yr oedd y pen a'i sgriwdreifar yn debyg iawn. Gall y pen yn codio a datgloi seliau lwyrglo. Pan ddefnyddiodd y pen a'r sgriwdreifar yn erbyn ei hunain, achoswyd adborth yr allodd byddaru. Wedyn y farwolaeth o Cofelia, taflodd y Doctor y pen mewn bin sbwriel. (TV: Partners in Crime)

Defnyddiau Golygu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.