Pensaer Cysgod
250px
Rhywogaeth: Dynolffurf
Lle tarddiad: anhysbys
Gwelwyd yn gyntaf: The Stolen Earth
Ymddangosiadau: TV: Journey's End, COMIG: Silver Scream, COMIG: Fugitive,

TV: The Magician's Apprentice

Actor: Kelly Hunter

Arweinydd y Cyhoeddiad Cysgod oedd y Pensaer Cysgod.

Dynolffurf pryd golau gyda gwallt gwyn a llygaid coch oedd y Pensaer Cysgod. Roedd hi'n yr un rhywogaeth fel morwyn yn y Cyhoeddiad Cysgod. Gwarchodwyd gan Judoon.

Pan gyrhaeddodd y Degfed Doctor yn y pencadlys Cyhoeddiad Cysgod, wfftiodd hi'r syniad yr oedd y Doctor yn dod o Gallifrey. Wedyn datrys y dirgelwch y blanedau ladrad, roedd hi eisiau mynd i ryfel gyda'r Dalekau, sy'n cymryd y blanedau o'i leoliadau yng gofod ac amser. Tra honni cydyffurfio, ymesgusododd y Doctor i fynd i mewn y TARDIS a dianc. (TV: The Stolen Earth)

Ddiweddarach, sicrhodd y Pensaer Cysgod y dala'r Doctor. (COMIG: Silver Scream) Yna, roedd y Doctor ar brawf am ei ymyrraeth ag y amser. Yn y rôl y farnwres, dyfarnodd hi'r Doctor yn euog. Sut bynnag, arbedwyd hi gan y Doctor a'i gydgarcharorion o'r Judoon a Krillitanes llygredig. Wedyn, roedd hi'n dateglu'r cyfrinach yr oedd y treial yn ffals. Cyn ei gychwyniad, rhybuddiodd hi y fydd y Doctor angen ei ffrindiau "pan cnocio fo am y bedwerydd tro". (COMIG: Fugitive)

Ymwelwyd unwaith gan Colony Sarff, yn ystod ei helfa am y Doctor. (TV: The Magician's Apprentice) Categori:Arweinwyr unigol Categori:Unigolion o'r 21ain ganrif Categori:Unigolion gyda enwau anhysbys Categori:Unigolion o rywogaeth anhysbys

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.