FANDOM


Stolen-earth

Casgliad o blaned yn y Rhaeadr Fedwsa. (TV: The Stolen Earth)

Cyrff wybrennol o bob lliw a llun oedd planedau. Mae nhw'n ddigon mawr i'w grwn mewn siâp sfferaidd gan eu tynfeydd disgyrchiant eu hunain, ond ddim digon i achos ymasiad thermoniwclear. Roedd mwyaf mewn cyfundrefn heulol. Gall rhai blaned cynnal byw gyda'u atmosfferau.

Arolwg Golygu

Fel arfer, cylchdrodd planedau rownd sêr, ond doedd planedau rôg (COMIG: The Rogue Planet) a phlanedion ddim yn anghyffredin. (TVRevenge of the CybermenTVThe Tenth Planet)

Roedd nifer o blaned anarferol iawn yn y bydysawd, yn cynnwys Magla, sydd yn wirionedd ameba anferth gyda chragen crystiog, (TV: Destiny of the Daleks) a'r blaned artiffisial Arcadia. (PRÔS: Deceit)

Cyflymwyd rhai blanedau'n artiffisial wrth ymyriad gan ffurfiau aeddfed. Fel arfer, darparodd llongau ofod y màs enfawr cychwynnol i ddechrau ffurfiant planedol, er engraifft y long Minyan, y P7E, ac yn agos llong Minyan arall, y R1C. (TV: Underworld) Enghraifft arall oedd y Secret Heart, llong Racnoss. (TV: The Runaway Bride)

Planedau gorachaidd oedd math llai o gyrff wybrennol. Doedd planedau gorachaidd ddim yn ystyried fel planedau swyddogol. (SAIN: The Anachroauts, The Bounty of Ceres)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.