Doctor Who Cymraeg Wiki
Doctor Who Cymraeg Wiki

Casgliad o blaned yn y Rhaeadr Fedwsa. (TV: The Stolen Earth)

Planedau oedd cyrff wybrennol o bob lliw a llun a oedd yn ddigon fawr i droi'n siâp sfferaidd dan wasgedd disgyrchiant eu hunain, ond dim digon mawr i achosi ymasiad thermoniwclear. Roedd y mwyafrif ohonynt mewn cysodau serennol. Roedd gan rai blanedau atmosffêr, ac o ganlyniad roedd modd iddynt cynnal bywyd.

Drosolwg[]

Fel arfer, cylchdroai planedau o gwmpas sêr, ond doedd planedau rôg (COMIG: The Rogue Planet) a phlanedion ddim yn anghyffredin. (TVRevenge of the CybermenThe Tenth Planet) Perihelion oedd pryd oedd planed neu gorff arall ar bwynt agosaf eu cylchroad i'w seren. (FIDEO: The Zero Imperative)

Roedd nifer fawr o blanedau anarferol iawn yn y bydysawd, gan cynnwys Magla, mewn gwirionedd amoeba anferth gyda chragen crystiog oedd hyn, (TV: Destiny of the Daleks) a'r blaned artiffisial Arcadia. (PRÔS: Deceit)

Cyflymwyd ffurfiad rhai blanedau'n artiffisial trwy ymyriad (pwrpasol neu beidio) gan ffurfiau bywyd. Fel arfer, darparodd llongau ofod y màs enfawr a gychwynodd ffurfiant planed, er engraifft yn ddamweiniol llong Minyan, y P7E (a bron llong Minyan arall, y R1C), (TV: Underworld) ac ar bwrpas, y Calon Cudd, llong a oedd yn tywys olaf y Racnoss. (TV: The Runaway Bride)

Fel datgelodd Profesor Alistair Gryffen, byddai planedau yn parhau i symyd trwy'r gofod dros ledled eu hanes. O ganlyniad, yn y flwyddyn 50000 ni fyddai'r Ddaear yn yr un lleoliad yn yr alaeth wrth ei lleioliad yn y 21ain ganrif. (TV: The Bounty Hunter)

Planedau gorachaidd oedd math llai o gyrff wybrennol, nad oeddent yn cael eu hystyried fel planedau swyddogol. (SAIN: The Anachroauts, The Bounty of Ceres)

Ystategau[]

Yn ôl y Degfed Doctor, roedd galaeth y Droellen Mutter yn rhychwantu tua 50 biliwn o blanedau. (PRÔS: The Last Dodo)

Defnyddiodd yr Ymerodraeth Dalek Newydd magnetron er mwyn tynnu 27 planed, gan gynnwys "lleuad coll Poosh" trwy amser a'r gofod, gyda 24 ohonynt wedi'u tynnu wrth 2009. (TV: The Stolen Earth) Dychwelwyd y blanedau i'w lleoliadau cyfiawn gan y Plant Amser. (TV: Journey's End)

Enillodd y Daleks rheolaeth dros fwy na saith deg planed yn y Nawfed Cysawd Galaethol, a phedwar deg ychwanegol yng nghyster Miros yn y pump cant blwyddyn a ragflaenodd 4000. (TV: Mission to the Unknown)

Dywedodd y Nawfed Doctor roedd Pedwerydd Ymerodraeth Gwych ac Hael Ddyn yn amgylchu milwn o blanedau. (TV: The Long Game)

Cymrydodd 94 planed rhan yn Rali yr Deuddeg Galaeth. (TV: The Ghost Monment)

Yn ôl Ymerawdwr Ludens Nimrod Kendrick Cord Longstaf XLI, rhychwantodd yr Alaeth troell Tiberian can miliwn planed pan ddinistriwyd. (TV: Nightmare in Silver)

Cynhwysodd y Clwstwr Olveron can miliwn planed gyda phreswylwyr. (TV: The Caretaker)